Welk beweidingssysteem past?

Adviseurs van PPP-Agro Advies en onderzoekers van Livestock Research hebben samen met de deelnemers van Dynamisch Beweiden de verschillende beweidingssystemen opnieuw beschreven. Dit helpt een veehouder in de keuze van het passende beweidingsysteem op zijn bedrijf, rekening houden met de technische mogelijkheden (veebezetting) en de persoonlijke voorkeuren van de veehouder. Uiteindelijk zijn er twee onderscheidende beweidingssystemen te benoemen; omweiden en standweiden, met beiden nog een variant hierop. In totaal dus vier systemen.

De volgende 5 kenmerken spelen daarin een rol, en zijn van een gebruikswaardering voorzien.

1) Constante melkproductie

Een constante melkproductie kan alleen worden gerealiseerd als het voeraanbod, dus ook het aanbod uit weidegras, constant is. Afhankelijk van het beweidingssysteem is het aanbod aan weidegras meer of minder constant. Geef bij dit kenmerk aan of u een contante melkproductie nastreeft. Een positief antwoord leidt tot of erg korte beweidingsduren (rantsoenbeweiding) of juist lange beweidingsduren (standweiden)

2) Maximale grasgroei

Gras maakt gras. Door het bladoppervlak maximaal te benutten haalt u tot 10% meer grasopbrengst bij vormen van stripgrazen ten opzichte van een 3-daags omweiden systeem. Bij standweiden laat u 10% grasopbrengst liggen ten opzichte van een 3-daags omweiden systeem. Wanneer dit belangrijk wordt gevonden zal meer richting erg korte beweidingen worden geadviseerd.

3) Beperkt tijd

Beweiden vraagt tijd. Tijd om fysiek de beweiding rond te zetten (bijvoorbeeld omzetten draadjes, koeien ophalen, etgroen maaien etc.) en tijd om de beweiding te plannen (bijvoorbeeld monitoren grasvoorraad, meten gewashoogte). Wanneer weinig tijd beschikbaar is, zal een standweide systeem met langere beweidingsduren worden geadviseerd.

4) Grasbenutting

Een systeem met weinig weideresten en geeft de hoogste grasbenutting. Bij intensief omweiden (korte graasperiode) of juist lange beweidingsduren zijn de weideresten klein (uitscharen bij kleine weiderest). Bij meerdaags omweiden moet er voldoende aanbod op de laatste dag zijn, waardoor deze systemen vaak een grote weiderest vragen (en geven)

5) Robot

Een systeem met AMS vraagt een constant grasaanbod en een gras gedreven routing om voldoende melkingen te halen. Standweide systemen of intensief omweiden (sturen met grasaanbod) hebben hier de voorkeur.

Indien u vragen heeft over de keuze voor een passend beweidingssysteem, bespreek dit dan met uw adviseur.

Dynamisch weiden - beweidingssysteem

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK