Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’

Onze adviseur Delian Kool geeft in samenwerking met FrieslandCampina workshops ‘aan de slag met broeikasgas’. De workshops bestaan uit drie sessies en worden heel goed ontvangen door de deelnemende melkveehouders. Een belangrijke reden is dat de deelnemers stap voor stap te zien krijgen welke maatregelen er genomen kunnen worden. Ze krijgen hele praktische handvatten en zien dat er verschillende knoppen zijn waaraan je kunt draaien. De deelnemers kunnen na de sessie direct aan de slag en invloed uitoefenen op hun eigen footprint.

“De workshops bieden inzicht en praktische handvatten.” – Delian Kool

Onderlinge discussies heel waardevol

Het is een grote toegevoegde waarde dat de workshops uit meerdere sessies bestaan. Tijdens de eerste sessie kun je dan uitleggen hoe het zit en wat er gedaan kan worden. Vervolgens gaan de deelnemers ermee aan de slag. Na afloop van de sessie praten de deelnemers met hun voeradviseur, partner en de medewerker op het bedrijf. Als we na de eerste sessie weer opnieuw bij elkaar komen, gaan we in op iedere specifieke situatie bij de verschillende bedrijven. Degene die met een bepaalde aanpak succesvol is, legt dat dan uit. Er ontstaan dan onderlinge discussies over wat de ervaringen zijn. Dat werkt beter dan wanneer ik het zeg. Er echt mee aan de slag gaan, kijken wat past op jouw bedrijf, en het er vervolgens met elkaar over hebben, dat werkt volgens mij heel goed.

Inzicht bieden

In de eerste sessie begin ik altijd met het bieden van inzicht. Ik wil de werkingsprincipes goed uitleggen en ik ga in op de veranderende vraag van de markt. Een heleboel maatregelen zijn integraal, dus ze hebben een wisselwerking op de andere onderdelen in Foqus planet (het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina), zoals biodiversiteit. Je moet het geheel dus begrijpen. Als je het totaalplaatje kent, dan kun je focussen en samen kijken met welke maatregel je de footprint het beste kun verlagen en wat in verhouding het meeste oplevert. Ik heb een begeleidende rol, uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemers zelf aan de slag gaan met hun adviseurs.

Eenvoudige mogelijkheden om te versnellen

Er zijn veel melkveehouders die al een heel eind zijn met het terugdringen van de uitstoot op hun bedrijf. Er zijn maatregelen die je heel makkelijk kunt nemen en waarvoor je alleen de administratieve zaken op orde hoeft te hebben, zoals een groen stroomcontract. Een ander voorbeeld is dat je ervoor zorgt dat de soja die je aanvoert gecertificeerd ontbossingvrij is. Dat maakt veel verschil in je footprint. Je hoeft er eigenlijk niets voor te doen, je regelt het en maakt al stappen.

Naast deze eenvoudige maatregelen kan het ook kansrijk zijn om iets aan je management te doen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het minimaliseren van de kunstmestgift door de teelt van grasklaver, andere soorten kunstmest, optimaliseren van je bemesting, optimaliseren van oogstmanagement en levensduurverlenging van de veestapel. Als je anders gaat managen betekent dat een echte verandering, waarbij het belangrijk is dat je niet meteen opgeeft als het even niet lukt. Daar is echt een mindset verandering voor nodig en dat is wel eens lastig. Ik hoop met de sessies te kunnen bijdragen aan die verandering.

Inspelen op specifieke situaties

Tijdens de workshops proberen we in te spelen op specifieke situaties. Voor grasklaver is de bodem bijvoorbeeld heel belangrijk. Zit je op veengrond dan is grasklaver lastig. Doe je aan roulatie met akkerbouw dan is de kans van slagen met grasklaver heel groot. Dus we spelen in op de bodem en de bodemcondities. Zo kijken we ook per bedrijf wat je kunt doen met krachtvoer en bijproducten. Met meer bijproducten heb je een lagere footprint. De melkveehouders die daar succesvol mee zijn, geven we tijdens zo’n bijeenkomst ook het woord zodat anderen er ook weer van kunnen leren.

Daarnaast heeft iedereen het rapport van de KringloopWijzer bij zich. Dan weten we de footprint en kijken we naar de stappen die al gezet zijn. Welke effect hebben de verschillende keuzes gehad? Vervolgens kijken we naar de stappen die nog gezet kunnen worden. We geven de mogelijkheden aan waarmee je aan de slag kan gaan. We vullen dat niet voor iedereen helemaal in. Het gaat erom dat iedere melkveehouder er zelf mee aan de slag gaat en het ook doorneemt met de adviseur en zelf kijkt wat het beste is. Uiteindelijk kunnen de deelnemers zelf het beste bepalen wat werkt in hun situatie.

Vooruit blijven kijken

Wat mijn persoonlijke drijfveer is? Samen met de melkveehouders probeer ik te werken aan toekomstperspectief. Daar probeer ik iedereen enthousiast voor te krijgen en in mee te nemen. Er komt natuurlijk heel veel op de sector af, het is de kunst daar niet in te blijven hangen en vooruit te blijven kijken. Ik probeer tools aan te reiken waar je mee kunt gaan werken. Als we met z’n allen aan de slag gaan, raken we niet achterop door passief te zijn. Nu FrieslandCampina via Foqus planet met de vergoedingen komt, zou ik er vol voor gaan en aan de voorzijde blijven zitten. Dan hebben we zelf invloed, dat is mijn insteek.


Neem voor meer informatie contact op met Delian Kool via d.kool@ppp-agro.nl of 06-29306232.

Bron: Melkweb FrieslandCampina

Workshops broeikasgas

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan