Leg het zwaartepunt van de bemesting vóór de eerste snede

Simon Heijkoop heeft een melkveebedrijf in Oud Alblas, op veen/klei op veen. Hij wil meer eiwit uit eigen voer winnen voor zijn melkproductie. “Eiwit kost geld, dus alles wat je niet aan hoeft te kopen scheelt weer. Bovendien is minder stikstof beter voor natuur en klimaat.”

Home Made Eiwit

Heijkoop is deelnemer aan het project Home Made Eiwit. In het project draait het om goed voeren en goed telen. Daarbij speelt bemesting een cruciale rol. Heijkoop: “Wij telen zelf mais en kunnen zo een teveel aan eiwit in het gras opvangen met energie. Met efficiënte stikstofbemesting zorgen we voor optimale grasgroei en daarmee meer eiwit van eigen land.”

Scherper op bemesten, maaien en beweiden

“Met sleepslangen mest uitrijden deden we al. Maar we zijn wél meer en veel vroeger gaan uitrijden: vóór de eerste snede, verdund met water, en al in een verhouding 1:1. We werken er naartoe dat we voor de zomer alle drijfmest hebben uitgereden.

De functie van je percelen is bepalend voor je stikstofgift, dus is het belangrijk vroeg te bepalen waar je gaat maaien en weiden. Bij de stal geven we minder, zeg zo’n 75 kg en op het maaiblok het maximale. Dat levert ons eiwitgehaltes op voor rantsoenen waar op we goed kunnen sturen via de mais. En met een prima melkureum van rond de 18.”

Heeft u mais? Maak een goede mestverdeling

Beslis wat op mais komt, de rest gaat naar gras. De opbrengstverhoging van grasland en maisland door stikstof is verschillende: op maisland leveren de eerste kilo’s stikstof meer opbrengst op dan op grasland. Gras heeft ongeveer 350 kg stikstof per hectare nodig en mais ongeveer 200 kg om het maximum te bereiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze projectpagina Home Made Eiwit. Wilt u meer over het project weten? Neem dan contact op met Barend Meerkerk. Wilt u meer weten over bemesting? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 


BLIJF OP DE HOOGTE

Wilt u ons laatste nieuws in uw mailbox ontvangen? Elke maand versturen we een nieuwsbrief. Aanmelden kan via ons aanmeldformulier.

zwaartepunt bemesting

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten