Bedrijfsadvies

Ondernemerschap en vakmanschap, het zijn twee belangrijke kwaliteiten die nodig zijn in de melkveehouderij. Want het boerenbedrijf is breed, de belangen zijn groot en de toekomstopgaven zijn ingewikkeld. PPP-Agro Advies brengt op zowel ondernemerschap als op vakmanschap kennis, ervaring en innovatieve denkkracht in.

Blijf op de hoogte

Koeien springen

Resultaten melkveehouderij; Stilstaan, terugblikken en vooruitkijken…

Kalf - aantal koeien

Hoeveel koeien kunt u houden in 2018?

Koeien bij hek

Fosfaatreductieplan goedgekeurd door gerechtshof: En nu?

Koeien aan voerhek

Zorgt een volle stal ook voor een volle portemonnee?