Bedrijfsadvies

Ondernemerschap en vakmanschap, het zijn twee belangrijke kwaliteiten die nodig zijn in de melkveehouderij. Want het boerenbedrijf is breed, de belangen zijn groot en de toekomstopgaven ingewikkeld. PPP-Agro Advies brengt op zowel ondernemerschap als op vakmanschap kennis, ervaring en innovatieve denkkracht in.

Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Blijf op de hoogte

jonge boeren

Jonge boeren aan de slag met eiwitbenutting

PPP-Agro Advies - melkrobot

Plussen op duurzaamheid: De melk-voertabel staat ruwvoerbenutting in de weg

PPP-Agro Advies - koe voerhek

Hoe groot is de CO2-footprint van uw krachtvoer dit jaar?

PPP-Agro Advies - kalfjes

Jongvee bepalend in resultaten KringloopWijzer