Bedrijfsadvies

Ondernemerschap en vakmanschap, het zijn twee belangrijke kwaliteiten die nodig zijn in de melkveehouderij. Want het boerenbedrijf is breed, de belangen zijn groot en de toekomstopgaven ingewikkeld. PPP-Agro Advies brengt op zowel ondernemerschap als op vakmanschap kennis, ervaring en innovatieve denkkracht in.

Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Blijf op de hoogte

Fosfaatbeschikking

Fosfaatrechten beperken groei melkveehouderij

STuren of gestuurd worden

Sturen of gestuurd worden?

Koeien springen

Resultaten melkveehouderij; Stilstaan, terugblikken en vooruitkijken…

Kalf - aantal koeien

Hoeveel koeien kunt u houden in 2018?