Bedrijfsadvies

Ondernemerschap en vakmanschap, het zijn twee belangrijke kwaliteiten die nodig zijn in de melkveehouderij. Want het boerenbedrijf is breed, de belangen zijn groot en de toekomstopgaven ingewikkeld. PPP-Agro Advies brengt op zowel ondernemerschap als op vakmanschap kennis, ervaring en innovatieve denkkracht in.

Blijf op de hoogte

PPP-Agro Advies - kalfjes

Jongvee bepalend in resultaten KringloopWijzer

20200820_152146 kruidenrijk grasland Teus

Laten we het gewoon proberen!

Drukwisselsysteem

Vraag uiterlijk 4 september derogatie aan!

PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Eerste stap naar legalisatie PAS-meldingen