Bedrijfsadvies

Ondernemerschap en vakmanschap, het zijn twee belangrijke kwaliteiten die nodig zijn in de melkveehouderij. Want het boerenbedrijf is breed, de belangen zijn groot en de toekomstopgaven ingewikkeld. PPP-Agro Advies brengt op zowel ondernemerschap als op vakmanschap kennis, ervaring en innovatieve denkkracht in.

Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Blijf op de hoogte

20200820_152146 kruidenrijk grasland Teus

Laten we het gewoon proberen!

Drukwisselsysteem

Vraag uiterlijk 4 september derogatie aan!

PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Eerste stap naar legalisatie PAS-meldingen

PPP-agro Advies

Kunstmestruimte omzetten in smakelijk gras met voldoende opbrengst