Toekomstgesprek: heldere doelen en strategische stappen

‘’Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg’’, is een bekende uitspraak. Dat zou prima uitpakken als er nooit iets zou veranderen in de melkveehouderijsector en alles waar u nu blij mee bent, zo zou kunnen blijven. Zo werkt het in de praktijk helaas niet. De sector is volop in beweging en dat vraagt om slimme stappen en doordachte, strategische keuzes voor de toekomst. PPP-Agro Advies denkt daarin mee.

PPP-Agro Advies

Het benoemen van uw doel - waar sta ik over vijf of tien jaar - helpt om nu de goede keuzes te maken.

Vooruitkijken en kiezen

Met de steeds maar groter wordende melkveebedrijven nemen ook de risico’s toe. Het maken van strategische fouten heeft meteen forse consequenties op allerlei gebieden. En vaak ook op de lange termijn. Daarom maken steeds meer ondernemers een strategisch plan voor hun bedrijf en zichzelf. Gebaseerd op hun doelen voor de toekomst. Zo hebben zij een leidraad voor het nemen van beslissingen die daar invloed op hebben. Veel ondernemers kiezen ervoor om samen met hun PPP-Agro adviseur eerst een toekomstgesprek te voeren, als stevige basis voor hun plan.

Wat houdt een strategisch toekomstgesprek met PPP-agro Advies in?

Het toekomstgesprek leidt tot een strategisch advies. Daarvoor formuleren we samen met u heldere doelen voor de toekomst. Hierbij kijken we naar u als ondernemer, uw bedrijf en de omgeving. Daarna bekijken we hoe we deze doelen het beste kunnen bereiken; welke stappen ervoor nodig zijn, wanneer en wie er eventueel bij nodig zijn. Een toekomstgesprek is meestal individueel, maar kan ook in groepsverband met collega-melkveehouders. Spannend, maar met een extra dimensie.

Wanneer is een strategisch toekomstgesprek zinvol?

Kort gezegd is een toekomstgesprek op zijn plaats als er veranderingen zijn geweest of gaan komen in de omgeving van het bedrijf, het bedrijf, of in uzelf als ondernemer. Wanneer er dus strategische keuzes gemaakt moeten worden.

Wat levert het op?

Een strategisch toekomstgesprek geeft een helder beeld over waar u met uw bedrijf de komende vijf jaar heen wilt, wat daarvoor nodig is en hoe u dit het beste kunt doen. Dat geeft rust in het nemen van allerlei dagelijkse beslissingen, omdat u deze in een lange termijnperspectief kunt plaatsen.

 

Toekomstgesprek aanvragen? Zet samen met ons een stap vooruit

Pieter van Gorkum

Pieter van Gorkum

Paul Oosterhuis

Paul Oosterhuis

Dick Jan Koster

Dick Jan Koster

Delian Kool

Delian Kool

Pietjan de Jong

Pietjan de Jong

Klaas de Jong

Klaas de Jong

Sjon de Leeuw

Sjon de Leeuw

Wim Honkoop

Wim Honkoop

Peter van Genderen

Peter van Genderen

Linda Brouwer

Linda Brouwer

Menno Kamminga

Menno Kamminga

Barend Meerkerk

Barend Meerkerk