Mediation: onpartijdige begeleiding bij lastige kwesties

In de agrarische sector gaan veel gezinsbedrijven al generaties lang over van vader op zoon of dochter. Meestal gaat dat goed en vullen verschillen elkaar mooi aan. Dat kan echter ook zomaar anders lopen, en roepen verschillen juist weerstand op en geven ze aanleiding tot spanningen en conflicten. Daarbij speelt de verwevenheid tussen privé en werk een belangrijke rol. Je komt elkaar ook buiten het bedrijf regelmatig tegen zoals op verjaardagen en in het dorp. Dat maakt conflicten extra ingrijpend en emotioneel. PPP-Agro Advies heeft een ervaren MfN gecertificeerde Agromediator om het gesprek weer op een goede manier op gang te brengen. 

PPP-Agro Advies - roodbonte koeien

“Een conflict draag je met je mee en ontneemt je het plezier in het bedrijf. Dan is het fijn wanneer iemand je helpt om het gesprek weer op gang te brengen en meedenkt over de best haalbare oplossing.”

Belangen in beeld

Conflicten lijken al snel te gaan over de vraag wie er wel of niet gelijk heeft, waarbij de emoties hoog op kunnen lopen. Het gevolg is meestal verwijdering en nog meer onbegrip. Bij mediation ga je onder leiding van een neutrale en onpartijdige mediator in gesprek waarom iets nu zo belangrijk is; dan heb je het over de belangen. Wanneer het lukt om die in beeld te brengen, biedt dat de ruimte voor verder gesprek en begrip naar elkaar.

Voorafgaand aan een mediation sluiten betrokkenen een overeenkomst waarin onder andere staat dat wat besproken wordt vertrouwelijk is. Daarnaast staan er duidelijke afspraken in over het proces, zodat er een veilige setting is om in gesprek te gaan en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Behoud van de onderlinge relatie

Mediation helpt om te werken aan een nieuw perspektief en is vaak veel sneller en goedkoper dan een gang naar de rechter met advocaten. Daarnaast draagt het bij aan het behoud van de onderlinge relatie.

Mediation is o.a. toepasbaar voor de volgende situaties:

  • Bedrijfsopvolging
  • Samenwerking binnen het bedrijf
  • Echtscheiding, verdeling en omgangsregeling
  • Familieconflicten
  • Bedrijfsbeëindiging
  • Erfenis en nalatenschap
  • Conflicten met andere partijen in de omgeving

 

Peter van Genderen
Peter van Genderen
Menno Kamminga
Menno Kamminga
Barend Meerkerk
Barend Meerkerk