Financieel advies: onmisbare schakel in uw bedrijfsmanagement van vandaag én morgen

Als het om uw financiën gaat wilt u niet in een glazen bol kijken, maar met concrete cijfers en feiten werken. Hoe ziet de financiële situatie er uit op uw bedrijf? Wat verwacht u de komende jaren of zelfs de komende maanden van uw financiële situatie? En welke financiële gevolgen hebben aangescherpte wet- en regelgeving in de toekomst? Met een goede liquiditeitsbegroting komt u niet voor verrassingen te staan en weet u wat uw financiële ruimte is. De adviseurs van PPP-Agro Advies helpen u daarbij.

PPP-Agro Advies - stal

Voorkom verrassingen en maak je toekomstplannen op basis van een reëel financieel plaatje.

Financieel profiel

Samen met u brengen we aan de hand van uw eigen gegevens uw financiële situatie in beeld. Hoe zag uw financiële situatie er de afgelopen jaren uit en wat valt op? Waar zitten de sterke en zwakke punten in uw bedrijfsvoering? En wat betekent dit voor de komende jaren? Op basis hiervan werken we aan het verbeteren van uw inzicht, resultaten, management en vooral uw financiële resultaat.

Prognose

Uw financiële profiel vormt ook de basis voor de prognose: een reële inschatting van de ontwikkeling van uw financiële resultaten in de komende jaren. Aan de hand van uw gegevens en plannen maken we gezamenlijk een prognose: wat staat er over een aantal jaren onderaan de streep? Oftewel, wat kunt u verwachten aan financieel resultaat, maar vooral aan de ontwikkeling aan liquiditeit op uw bedrijf.

Liquiditeitsplanning

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling aan liquiditeit op korte termijn, dan is het opstellen van een liquiditeitsplanning een goed hulpmiddel om het verloop van uw geldstroom maandelijks in beeld te brengen. We maken inzichtelijk hoe de inkomsten en uitgaven zich per maand of per kwartaal verhouden en waar mogelijke knelpunten zitten. Onze tips en adviezen ondersteunen u om deze knelpunten het hoofd te bieden.

Pieter van Gorkum
Pieter van Gorkum
Richard Vergeer
Richard Vergeer
Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Dick Jan Koster
Dick Jan Koster
Delian Kool
Delian Kool
Pietjan de Jong
Pietjan de Jong
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Peter van Genderen
Peter van Genderen
Linda Brouwer
Linda Brouwer
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Menno Kamminga
Menno Kamminga
Barend Meerkerk
Barend Meerkerk