Financieringsaanvraag: zelf financieel ‘in control’ in gesprek met de bank

Het financieringslandschap is sinds de financiële crisis flink veranderd. Banken zijn sterk risicomijdend als het gaat om kredietverstrekking, financieringsvormen worden steeds complexer en er is steeds minder persoonlijk contact met de bank. Daarom heeft PPP-Agro Advies ervaren financieel specialisten in huis om u te helpen bij bancaire vragen.

PPP-Agro Advies - lossen bij de stal

Inzicht in je eigen financiële situatie maakt je tot een stevige gesprekspartner voor de bank.

Inzicht en overzicht

Banken stellen steeds hogere eisen aan uw bedrijfsresultaat en aan uw financieel inzicht. Het is dus van belang dat lang dat u zelf goed in kaart brengt wat u heeft en wat u wilt. En dat u voorafgaand aan een gesprek met de bank een juiste inschatting kunt maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om financiering.

PPP-financieringspakket

Of het nu een investering betreft, een herfinanciering of het verzorgen van een financiering bij andere instanties dan een bank, wij hebben de kennis en ervaring in huis. We hebben een speciaal pakket ontwikkeld dat u inzicht en overzicht biedt:

De financieringsscan

Dit is een beoordeling van uw huidige financiering. Hierdoor krijgt u snel inzicht in

 1. de hoogte van uw financiering in relatie tot uw specifieke bedrijfssituatie
 2. de hoogte van de rente ten opzichte van de markt
 3. de hoogte van uw aflossingen in relatie tot uw specifieke bedrijfssituatie
 4. de mogelijkheden om uw financieringslasten te verlagen

De offertescan

In de offertescan beoordelen wij de offerte die u van uw bank heeft gekregen. Dit kan een offerte zijn voor de verlenging van een rentevaste periode van een lening, maar ook een offerte voor een complete financiering.

Verzorgen financieringsaanvraag

 • Het verzorgen van uw financieringsaanvraag basis
  Dit is geschikt voor aanvragen waarbij de totale financiering onder € 1 miljoen blijft en u een relatief beperkte uitbreiding aanvraagt tot ongeveer € 100.000.
 • Het verzorgen van uw financieringsaanvraag compleet
  Dit is geschikt voor aanvragen met een totale financiering boven de € 1 miljoen. Een compleet bedrijfsplan. Een bedrijfsanalyse, prognose en voorstel voor opzet van de financiering maken hier standaard onderdeel van uit.
 • Gesprek met de bank omtrent uw financieringsaanvraag

Hulp nodig bij uw financierings-aanvraag? Wilt u goed beslagen het gesprek aangaan met uw bank? Bel of mail ons

Pieter van Gorkum
Pieter van Gorkum
Richard Vergeer
Richard Vergeer
Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Pietjan de Jong
Pietjan de Jong
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Menno Kamminga
Menno Kamminga