Beweidings- en ruwvoerteeltadvies: meer rendement uit uw gras- en maismanagement

Een goede opbrengst van uw ruwvoer levert u geld op. Daar is wel een goede planning en strategie, voldoende kennis van de bodem en slimme mestbenutting voor nodig. Door goede weidecoaching en praktische tips heeft PPP-Agro Advies al honderden melkveehouders geholpen hun ruwvoerteelt te optimaliseren.

PPP-Agro Advies - koe in de wei

Beweiding is een logisch en belangrijk instrument bij het optimaliseren van je ruwvoerteelt.

Beweidingssysteem is de basis

Goed beweiden vraagt om vooruitkijken en plannen. En vasthouden aan het systeem, want tussentijdse aanpassingen kunnen direct een negatief effect hebben op de grasopname. Weidecoaches van PPP-Agro Advies helpen u met slimme tips om ondanks veranderende weersomstandigheden toch uw beweidingssysteem te volgen. Omdat beweiding ervoor zorgt dat melkveehouders steeds meer voer gebruiken van hun eigen land en minder voer aankopen, past het binnen Kringlooplandbouw. Goed beweiden heeft direct effect op uw ruwvoerwinning en op uw portemonnee!

Optimaal in plaats van maximaal

Samen met u maken we een plan voor het optimaliseren van de complete ruwvoerteelt. Ons advies is gericht op een optimale gewasopbrengt, dus niet per se een maximale. In de aanpak staat het winnen en bewaren van goed eigen ruwvoer centraal. Dat betekent simpelweg: voldoende goed en gezond ruwvoer via de bek van de koe en in de kuil winnen. Zodat u met kwaliteitsruwvoer minimale aanvulling hoeft aan te kopen en een goede productie realiseert.

Beweidings- of ruwvoeradvies aanvragen?

Vraag het onze beweidingsspecialist

Sjon de Leeuw

Sjon de Leeuw

Aart Pellikaan
Aart Pellikaan
Jasper Bosland
Jasper Bosland
Jurian Korevaar
Jurian Korevaar
Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Jan Voets
Jan Voets
Tim van Noord
Tim van Noord
Delian Kool
Delian Kool
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Wim Honkoop
Wim Honkoop
Linda Brouwer
Linda Brouwer
Frans van de Wijdeven
Frans van de Wijdeven
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Menno Kamminga
Menno Kamminga
Barend Meerkerk
Barend Meerkerk