Bodemadvies: de beste investering in uw belangrijkste productiemiddel

In de bodem gebeurt het; daar wordt de basis gelegd voor een groot deel van uw productie. PPP-Agro Advies helpt u om de natuurlijke kracht van de bodem goed te benutten, zodat u zonder hulpmiddelen zoals kunstmest, hogere opbrengsten kunt realiseren.

“Een optimaal werkende bodem werkt als een goede motor voor je bedrijf.”

Bodem - PPP Agro Advies

Een actief bodemleven, goede beworteling, ontwatering en structuur van de grond, daar werken we aan! Daarvoor zetten we onze bodemcoaches in; experts die vanuit een integrale aanpak meedenken over de optimale balans in uw bodembeheer.

Bodemcoach

Met een bodemcoachbezoek en -advies weet u hoe het gesteld is met uw bodem en wat (en hoe) u die kunt verbeteren. Samen met u graaft de bodemcoachbezoek op 3 plaatsen op het bedrijf een bodemprofielkuil van 50 cm diep en beoordeelt deze in het veld. Door dit te doen op een goede locatie, een slechte locatie en een derde locatie naar eigen keuze, worden de verschillen in de bodem goed zichtbaar. Belangrijk is wat je ziet: wat zijn de goede punten en wat zijn de verbeterpunten? En ook: hoe is de zode en de grassamenstelling?

Grondmonsters als basis

De bodemcoach bekijkt de bijbehorende grondmonsters van de beoordeelde locaties voor aanvullende informatie. Daarbij gaat het o.a. om de pH, beschikbaarheid van de diverse elementen (P, K, Ca, Mg e.d.) en % organische stof. Nog een belangrijke vraag die voorbij komt: met welke bandenspanning van trekker en machines rijdt uzelf en de loonwerker in het land? Is daar afstemming over met de loonwerker?

Op grond van al deze gegevens komen de bodemcoaches van PPP-Agro Advies samen met u tot een plan van aanpak. Vooral voor de percelen waar de bodemkwaliteit matig is, gaan we op zoek naar maatregelen die effectief en duurzaam de kwaliteit verbeteren.

Jan Voets
Jan Voets
Tim van Noord
Tim van Noord
Dick Jan Koster
Dick Jan Koster
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Wim Honkoop
Wim Honkoop
Frans van de Wijdeven
Frans van de Wijdeven
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Menno Kamminga
Menno Kamminga
Bel mij terug

Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies