Bodemadvies: de beste investering in uw belangrijkste productiemiddel

In de bodem gebeurt het: daar wordt de basis gelegd voor een groot deel van uw productie. Met bodemadvies van PPP-Agro Advies helpen wij u om de natuurlijke kracht van de bodem goed te benutten zodat u, zonder hulpmiddelen zoals kunstmest, hogere opbrengsten kunt realiseren.

Bodemadvies
Bodemadvies

Een optimaal werkende bodem werkt als een goede motor voor je bedrijf.

Een actief bodemleven, goede beworteling, ontwatering en structuur van de grond, daar werken we aan! Daarvoor zetten we onze bodemexperts in; specialisten die vanuit een integrale aanpak meedenken over de optimale balans in uw bodembeheer.

Bodemexpert

Met een analyse en advies van een bodemexpert weet u hoe het gesteld is met uw bodem, wat u kunt verbeteren en hoe u dat doet. Samen met u graaft de bodemexpert op drie plaatsen op het bedrijf een bodemprofielkuil van 60 tot 70 cm diep en beoordeelt deze in het veld. Door dit te doen op een goede locatie, een slechte locatie en een derde locatie naar eigen keuze, worden de verschillen in de bodem goed zichtbaar. Belangrijk is wat u ziet: wat zijn de goede punten en wat zijn de verbeterpunten? En ook: hoe is de zode en de grassamenstelling?

Grondmonsters als basis

De bodemexpert bekijkt de bijbehorende grondmonsters van de beoordeelde locaties voor aanvullende informatie. Daarbij gaat het onder andere om de pH, beschikbaarheid van de diverse elementen (P, K, Ca, Mg) en percentage organische stof. Nog een belangrijke vraag die voorbij komt: met welke bandenspanning van trekker en machines rijden uzelf en de loonwerker in het land? Is daar afstemming over met de loonwerker?

Met al deze gegevens komen de bodemspecialisten van PPP-Agro Advies samen met u tot een plan van aanpak. Vooral voor de percelen waar de bodemkwaliteit matig is, gaan we op zoek naar maatregelen die effectief en duurzaam de kwaliteit verbeteren.

 

Bodemadvies aanvragen?

Vraag het onze bodemexpert Dick Jan Koster, tevens bodemcoach voor het Landbouwportaal Noord-Holland en Landbouwportaal Rijnland.

Dick Jan Koster

Dick Jan Koster

Jan Voets
Jan Voets
Tim van Noord
Tim van Noord
Dick Jan Koster
Dick Jan Koster
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Wim Honkoop
Wim Honkoop
Frans van de Wijdeven
Frans van de Wijdeven
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar
Menno Kamminga
Menno Kamminga