Voeradvies: een slimme voerstrategie helpt om doelen te bereiken.

Voeding van de veestapel is een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijfsvoering. De mix van eigen ruwvoer, aangevuld met gekochte producten moeten samen zorgen voor gezonde, productieve dieren. Eindresultaten betreffen echter niet alleen productie per dier of kosten per kg melk, maar komen ook tot uiting in wettelijke kengetallen (BEX resultaat, fosfaat referentie etc.). PPP-Agro Advies denkt mee over het totaalpakket.

PPP-Agro Advies

Goed voeren is goed boeren; hoe beter je veevoeding in balans is, des te beter je resultaat.

Totaaloverzicht

Om een voerstrategie uit te stippelen voor uw bedrijf waarmee u de beste resultaten behaalt, is een totaal overzicht van uw bedrijf, gecombineerd met richtlijnen vanuit wetgeving nodig. Deze kennis en de kennis van eigen ruwvoeders en aanvullende voeders geeft een goed beeld.

Eigen ruwvoer als basis

In ons advies voor het behalen van het maximale rendement uit uw ruwvoer en veestapel gaan we uit van het beschikbare ruwvoer op uw bedrijf. Dat is de basis. Wij kijken samen met u hoe u optimaal kunt sturen op de gewenste kwaliteit en de goede eigenschappen van dit voer. En hoe u deze maximaal kunnen benutten. Ook adviseren over mogelijke aanvullingen die nodig zijn om uw doelstellingen te realiseren.

Grote lijnen en details

Het rantsoen heeft impact op diergezondheid, kosten en opbrengsten. Goed voeradvies dat aansluit op doelstelling en behoefte is dus van cruciaal belang. Het effect van een kleine aanpassing kan namelijk groot zijn, zowel positief als negatief. Adviseurs van PPP-Agro Advies kunnen zowel de grote lijnen uitzetten als ook doorspitten naar de details. Op deze manier helpen wij u naar het totaal beste resultaat, en niet naar één topper en een ander kengetal als tobber.

Wij helpen u bijvoorbeeld bij:

  • Uiteenzetten van de voerstrategie;
  • Samenstellen van rantsoenen voor zowel melkvee als jongvee;
  • Second opinion geven naar aanleiding advies van voerleverancier;
  • Droogstandsmanagement;
  • Advies voor een optimale Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Met behulp van soms kleine wijzigingen kunt u besparen op mestafzetkosten;
  • Met de voerleverancier werken aan gezamenlijke doelen;
  • Individueel krachtvoeradvies op basis van de melkcontroles: met de machtiging van de veehouder kunnen we na elke melkcontrole een advies per koe geven. Met zo’n advies kunt u een optimaal resultaat halen met maximale productie tegen lage kosten.

Om een vinger aan de pols te houden maken we gebruik van de ‘Saldo Optimizer’. Met behulp van dit voerkostenprogramma houden we de productie en de kosten tijdens het jaar goed in gaten, zodat tijdig bijsturen makkelijk is.

Jasper Bosland
Jasper Bosland
Aart de Zeeuw
Aart de Zeeuw
Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Jan Voets
Jan Voets
Tim van Noord
Tim van Noord
Sjon de Leeuw
Sjon de Leeuw
Frans van de Wijdeven
Frans van de Wijdeven
Jan van Middelaar
Jan van Middelaar