Overname: een goede voorbereiding zorgt voor bedrijfscontinuïteit

Ook al is er al lang over gesproken en veel over nagedacht: er komt veel kijken bij een bedrijfsovername. Zowel financieel als emotioneel. De ene partij moet loslaten en de andere (nog) meer verantwoordelijkheid nemen. Er moeten duidelijke afspreken worden gemaakt en ondertussen met het bedrijf goed door draaien. PPP-Agro Advies heeft veel ervaring in overnameprocessen en helpt u stap voor stap naar de nieuwe situatie.

Twee mannen staan in een koeienstal

Een overname raakt aan de geschiedenis en toekomst van een bedrijf én gezin. Dat vraagt om een zorgvuldig proces.

Duidelijkheid voor iedereen

Het is belangrijk bij een bedrijfsovername dat de wensen en doelen worden vastgesteld. Dit geldt voor zowel de bedrijfsoverdragers als degene die het bedrijf overneemt. Het klinkt heel simpel, maar het blijkt in de praktijk nog wel eens lastig. Wij helpen u daarbij en brengen vragen en doelen in beeld: wat hebben de overdragers bijvoorbeeld nodig aan financiële middelen? Maar ook: hoe ziet het over te nemen bedrijf er over tien jaar uit in de ogen van de opvolger? Naast financiële aspecten zijn het vooral ook persoonlijke wensen (bijvoorbeeld arbeid) die van belang zijn. Passen alle wensen dan in één plaatje?

Scenario’s en vervolgstappen

Als de uitgangspunten en doelen in beeld zijn, bespreken we mogelijke scenario’s met alle betrokkenen en brengen we de financiële haalbaarheid in beeld. Hierin zijn ook eventuele juridische en fiscale (knel)punten van belang. De volgende stap betreft de financiering. Want het is niet vanzelfsprekend dat alles ook financieel op de oude voet doorgaat of kan gaan. Soms is het verstandiger om naar nieuwe constructies en financieringsvormen te zoeken. Samen met u maken we een goed onderbouwd plan waarmee u richting financiers kunt gaan.

Een overnameproces zonder onnodige stress? Bel of mail ons

Pietjan de Jong
Pietjan de Jong
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Menno Kamminga
Menno Kamminga