Procesbegeleiding

Er gebeurt veel in het boerenbedrijf. Los van de ‘gewone’ dagelijkse dingen krijgt u op enig moment te maken ingrijpende zaken zoals bedrijfsovername, toetreding tot maatschap, bedrijfsverplaatsing, uitbreiding of bedrijfsoverdracht of -beëindiging. Dat heeft impact op u en uw gezinssituatie. Het brengt soms ook lastige belangenkwesties met zich mee. De adviseurs van PPP-Agro Advies hebben veel ervaring met dergelijke opgaven. Wij denken met u mee en bewaken de rust.

Blijf op de hoogte

Kalf - aantal koeien

Hoeveel koeien kunt u houden in 2018?

Koeien aan voerhek

Zorgt een volle stal ook voor een volle portemonnee?