Samenwerking: individuele doelen en gezamenlijke belangen in balans

Samenwerken heeft als doel individuele en/of gemeenschappelijke ambities (en voordelen) te realiseren. Dat kan gaan om het vergroten van arbeidsinzet en arbeidsefficiency, flexibiliteit in arbeidsaanbod, arbeidsvreugde, specialisatie, meer financieel rendement, het benutten van belastingvoordelen, opbouwen van kennis en ervaring, het realiseren van toekomstige bedrijfsovername, risico’s spreiden/verlagen en meer. Hoe doe je dat en waar begin je? De adviseurs van PPP-Agro Advies hebben ruime kennis en ervaring in procesbegeleiding bij het aangaan, het onderhoud en het beëindigen van agrarische samenwerkingsverbanden.

PPP-Agro Advies - koeien voerhek

Samenwerken draait vooral om goede afspraken maken én nakomen.

Samenwerkingsvormen

Samenwerken kan op allerlei manieren. Een veel voorkomende intensieve samenwerking in de agrarische sector zijn de maatschap en de vennootschap onder firma. Gezamenlijk gebruik of eigendom, burenhulp, landruil en vruchtwisseling zijn minder vergaande vormen van samenwerking. Bij elke vorm van samenwerking is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt zijn en dat deze worden nagekomen.

Wat wil iedereen?

Een onmisbare voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is dat gezamenlijke doelen ook zorgen voor het realiseren van de individuele wensen en doelen. Voor een duurzame samenwerking is het van belang dat u weet wat de ander wil en andersom. Wij helpen bij het scherp krijgen en helder formuleren van de individuele wensen en doelen. En bij het formuleren en vaststellen van de gezamenlijke doelen.

Visie en strategie

Om de beste strategie te bepalen is het belangrijk te bespreken en vast te stellen hoe iedereen naar de toekomst kijkt. De visie dus. Wat zijn de (markt)ontwikkelingen in de regio, landelijk of mondiaal? Wie zijn onze klanten en wat willen zij of vinden zij belangrijk? Welk effect hebben deze ontwikkelingen voor het bedrijf? Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen? Waar liggen die en hoe groot zijn de risico’s?

Uw PPP-Agro adviseur helpt in dit proces om visie, kansen en bedreigingen en kansrijke bedrijfsstrategieën helder te formuleren. Als u wilt werken wij ook een ondernemingsplan uit. Dan zijn de financiële voor- of nadelen zichtbaar en kunt u goede keuzes maken. Vervolgens kunnen we afspraken vastleggen in een overeenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst

Een mondelinge afspraak is een overeenkomst, maar het is nog verstandiger om gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst. De keuze voor de vorm van de overeenkomst hangt onder andere af van financiële belangen en risico’s. Ook fiscale en juridische aspecten kunnen daarbij van belang zijn. Dit is maatwerk en daar helpen we u graag bij.

Evalueren van de samenwerking

Een samenwerking is een relatie waar je aan moet ‘werken’ om deze goed te houden. Het vraagt aandacht en inzet, waarbij u de (persoonlijke) belangen en het geluk van de ander in het oog hebt en houdt. Wanneer de ander goed in zijn/haar vel zit en goed functioneert is dit ook gunstig voor het resultaat van de samenwerking. Het tonen van waardering en respect zijn hierbij een belangrijke voorwaarde. Tussentijds evalueren van de samenwerking is belangrijk, dan kunt u problemen voor blijven.

Uw PPP-adviseur is een vertrouwenspersoon en een waardevolle gesprekspartner bij het periodiek bespreken hoe de samenwerking functioneert. Wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten, welke acties worden afgesproken?

Samenwerken met plezier en resultaat? Bel of mail ons

Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Pietjan de Jong
Pietjan de Jong
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Wim Honkoop
Wim Honkoop
Peter van Genderen
Peter van Genderen
Menno Kamminga
Menno Kamminga
Barend Meerkerk
Barend Meerkerk