Samenwerking: individuele doelen en gezamenlijke belangen in balans

Samenwerken heeft als doel individuele en/of gemeenschappelijke ambities (en voordelen) te realiseren. Dat kan gaan om het vergroten van arbeidsinzet en arbeidsefficiency, flexibiliteit in arbeidsaanbod, arbeidsvreugde, specialisatie, meer financieel rendement, het benutten van belastingvoordelen, opbouwen van kennis en ervaring, het realiseren van toekomstige bedrijfsovername, risico’s spreiden/verlagen en meer. Hoe doe je dat en waar begin je? De adviseurs van PPP-Agro Advies hebben ruime kennis en ervaring in procesbegeleiding bij het aangaan, het onderhoud en het beëindigen van agrarische samenwerkingsverbanden.

“Samenwerken draait vooral om goede afspraken maken én nakomen.”

Samenwerkingsvormen

Samenwerken kan op allerlei manieren. Een veel voorkomende intensieve samenwerking in de agrarische sector is de maatschap en de vennootschap onder firma. Gezamenlijk gebruik of eigendom, burenhulp, landruil en vruchtwisseling zijn minder vergaande vormen van samenwerking. Bij elke vorm van samenwerking (intensief of laagdrempelig) is het echter belangrijk dat er goede duidelijke afspraken gemaakt zijn en dat deze worden nagekomen.

Wat wil iedereen?

Een onmisbare voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is dat gezamenlijke doelen ook zorgen voor het realiseren van de individuele wensen en doelen. Voor een duurzame samenwerking is het van belang dat u weet wat de ander wil en andersom. Wij helpen bij het scherp krijgen en helder formuleren van de individuele wensen en doelen. En bij het formuleren en vaststellen van de gezamenlijke doelen.

Visie en strategie

Om de beste strategie (wat en hoe gaan we het doen?) te bepalen is het belangrijk te bespreken en vast te stellen hoe ieder naar de toekomst kijkt. De visie dus. Wat zijn de (markt)ontwikkelingen in de regio, landelijk of mondiaal? Wie zijn onze klanten en wat willen zij of vinden zij belangrijk? Welk effect hebben deze ontwikkelingen voor het bedrijf? Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen? Waar liggen die en hoe groot zijn de risico’s?

De PPP-Agro adviseur helpt in dit proces om visie, kansen en bedreigingen en kansrijke bedrijfsstrategieën helder te formuleren. Indien gewenst werken wij ook een ondernemingsplan uit zodat financiële voor- of nadelen zichtbaar en goede keuzes gemaakt kunnen worden. Vervolgens kunnen afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

De samenwerkingsovereenkomst

Een mondelinge afspraak is een overeenkomst; nog verstandiger is het om gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst. De keuze voor de vorm van de overeenkomst hangt onder andere af van financiële belangen en risico’s. Ook fiscale en juridische aspecten kunnen daarbij van belang zijn. Dit is maatwerk waar we u graag bij helpen.

Evalueren van de samenwerking

Een samenwerking is een relatie waar je aan moet ‘werken’ om deze goed te houden. Het vraagt aandacht en inzet, waarbij je de (persoonlijke) belangen van de ander, het geluk van de ander in het oog hebt en houdt. Wanneer de ander goed in zijn/haar vel zit en goed functioneert is dit ook gunstig voor het resultaat van de samenwerking. Het tonen van waardering en respect zijn hierbij een belangrijke voorwaarde. Tussentijds evalueren van de samenwerking is belangrijk, ook om tijdig eventuele problemen te tackelen.

De PPP-adviseur is een vertrouwenspersoon en een waardevolle gesprekspartner bij het periodiek bespreken hoe de samenwerking functioneert, wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten, welke acties worden afgesproken (wat, hoe en wanneer?).

Samenwerken met plezier en resultaat? Bel of mail ons

Paul Oosterhuis
Paul Oosterhuis
Pietjan de Jong
Pietjan de Jong
Klaas de Jong
Klaas de Jong
Wim Honkoop
Wim Honkoop
Peter van Genderen
Peter van Genderen
Menno Kamminga
Menno Kamminga
Barend Meerkerk
Barend Meerkerk