Plussen op duurzaamheid: De melk-voertabel staat ruwvoerbenutting in de weg

De krachtvoergift neemt onnodig toe als gevolg van de instellingen in de melk-voertabel. Veel bedrijven werken met de zogenaamde melk-voertabel. Kort door de bocht wordt een koe beloond als zij meer melk geeft. Is dit nog wel passend?

Waar kunt u rekening mee houden?

Een gezond doel is binnen de gegeven omstandigheden streven naar minimale verliezen en een maximaal saldo. Uit ervaring/analyse weten we dat dit lukt bij het maximaal benutten van eigen ruwvoer. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de sector moeten de emissies worden beperkt en gaan we naar een grondgebonden melkveehouderij. Optimaal benutten van eigen ruwvoer is en blijft dus belangrijk. Bij het gebruik van de melk-voertabel is het belangrijk met de volgende 5 doelen rekening te houden.

1. Maximaal saldo
2. Maximaal benutten eigen ruwvoer
3. Verhogen percentage eiwit van eigen land
4. Verlagen CO2 emissie
5. Passend binnen fosfaatrechten

Hoe werkt de melk-voertabel?

Veel hangt af van de instelling maar veelal wordt de krachtvoergift na afkalven in ongeveer 3 weken opgebouwd waar deze vervolgens tot 80 tot 100 dagen vast wordt gezet. Bij een melk-voertabel wordt vervolgens de krachtvoergift bepaald aan de hand van de melkproductie. Dit wordt ook nog wel eens gedaan op basis van kg melk. Een stuk beter is dit op basis van kg meetmelk (correctie voor gehalten) te doen. In de meeste gevallen wordt enige tijd voor de droogstand de krachtvoergift wel weer vast afgebouwd.

De melk-voertabel is link bij de omschakeling naar een melkrobot.

Een omschakeling naar een melkrobot zorgt nog wel eens voor een veel hogere melkproductie. Bij het toepassen van een melk-voertabel zien we vervolgens ook een flink verhoogde krachtvoergift. (Dit kan voorkomen worden bij een tijdige aanpassing!) Immers een melk-voertabel verstrekt meer brok bij meer melk. Dit zorgt niet voor een verhoging van de ruwvoerbenutting, wat juist bij een melkrobot goed zou kunnen. Een hogere productie is dan wel het gevolg, maar deze wordt niet veroorzaakt door eigen voer maar door krachtvoer. Als het dan gaat over eiwit van eigen land of CO2 schieten we daar, in de praktijk, niks mee op. Wel zijn er extra fosfaatrechten nodig en wordt het bedrijf intensiever.

Wat is het alternatief?

De vraag is nu of de melk-voertabel nog wel een passende manier van krachtvoer verstrekken is, kijkend naar de gestelde doelen: maximaal saldo, maximaal benutten van eigen ruwvoer, meer eiwit van eigen land, lage CO2 emissie en passend binnen de fosfaatrechten. Vanuit ons het advies om aan de voorkant te bedenken hoeveel krachtvoer u per koe per jaar wilt voeren en verdeel dit netjes over de lactatie. Een vaste curve heeft de voorkeur. Zo draagt ook uw hoogproductieve vee bij aan een goede benutting van het eigen ruwvoer en houdt u de touwtjes in handen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Delian Kool mail d.kool@ppp-agro.nl of tel. 06-29306232

PPP-Agro Advies - melkrobot

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten