Aan de slag met optimaal benutten van ‘Home Made Eiwit’

Deelnemers in West Nederland gingen in de kennismakingsbijeenkomst van het project ‘Home Made Eiwit’ aan de slag met eiwitmanagement op het eigen bedrijf. In deze bijeenkomst stond vooral een betere eiwitbenutting centraal. In de groep in Oost Nederland lag de nadruk tijdens de startbijeenkomst op een hogere eiwitproductie van het eigen bedrijf. In beide groepen is het doel gelijk, namelijk het optimaal benutten van eiwit van eigen land.

Groepsbijeenkomsten

Op het melkveebedrijf van Jan en Margreet de Ruijter in Vinkeveen kwam de groep uit West Nederland bijeen voor de startbijeenkomst. Dit gebeurde uiteraard met in achtneming van alle RIVM-richtlijnen met betrekking tot COVID-19. De bijeenkomst voor de groep in Oost Nederland is vanwege de strengere maatregelen omgezet naar een digitale bijeenkomst. Op basis van foto’s en plattegronden van het eigen bedrijf kon via ZOOM toch een eerste kennismaking met elkaar en elkaars bedrijf plaatsvinden.

Cijfers op tafel

Een groepsoverzicht met cijfers uit de KringloopWijzer van 2019 gaf een eerste indruk hoe de bedrijven er voor staan op het gebied van ruwvoermanagement. Uit deze resultaten is per bedrijf een radardiagram opgesteld. Daarin zijn de 6 belangrijkste factoren weergegeven die van invloed zijn op het aandeel eiwit van eigen land, zoals in de onderstaande figuur is weergegeven. Daarnaast kregen alle deelnemers de vraag waar ben je trots op in relatie tot eitwitproductie en – benutting en waar wil je mee aan de slag op je eigen bedrijf.

Voorbeeld van radardiagram met factoren die van invloed van invloed zijn op eiwit van eigen land.

West

De meeste deelnemers zien potentie in het verhogen van de grasopbrengsten en het verbeteren van de kwaliteit van het product. Een tweede belangrijke factor is het benutten van het eiwit door het voeren van energierijk krachtvoer naast gras van eigen land.

Oost

Ook de bedrijven in de groep Oost willen aan de slag met het verhogen van de graslandopbrengsten. Daarnaast zien veel deelnemers een kans in een hogere benutting van gras door dit zoveel mogelijk vers in de koe te krijgen. Dit kan zowel door beweiding als door middel van zomerstalvoeren.

Zelf aan de slag

In het vervolg van het project zal een adviseur de deelnemers individueel bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt bedrijfsspecifiek gewerkt. Met de ondernemer zullen de best passende maatregelen en adviezen voor dat betreffende bedrijf worden vastgesteld. Want elk bedrijf is anders en dat betekent ook er veel verschillende wegen en manieren zijn om meer eiwit van eigen land en een hogere eiwitbenutting te realiseren. Verder hopen we dat later deze winter, zowel groep West, als groep Oost, nog een keer bij elkaar kunnen komen. In deze groepsbijeenkomst zullen dan de eerste ervaringen met de dan al genomen maatregelen centraal staan en is er ruimte om kennis te delen over welke maatregelen interessant zijn om mee aan de slag te gaan in het groeiseizoen.

Het originele bericht is te vinden op de website van verantwoordeveehouderij.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim van Noord tel. 06-82797770 of mail t.van.noord@ppp-agro.nl

 

PPPAgro-Advies koeien

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand