Actie nodig voor PAS-melders

Als je tijdens de periode dat het Programma Aanpak Stikstof, het zogeheten PAS (van 1-juli-2015 tot 29-mei-2019) een melding voor een NB-vergunning hebt gedaan, is deze door een gerechtelijke uitspraak ongeldig geworden. De minister van Landbouw heeft toegezegd deze zogenaamde meldingen te zullen gaan legaliseren. Daarvoor heb je in de afgelopen maanden de PAS-melding doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Zijn de bouwplannen gerealiseerd?

Om nu weer een stap verder te zetten in dat proces, heeft RVO afgelopen week, aan diegene, het verzoek gestuurd om gegevens op te sturen. Hierdoor kunnen zij beoordelen of je die legalisering krijgt. Belangrijk daarbij is dat RVO kan bepalen of de bouwplannen van toen ook zijn gerealiseerd, of dat je er misschien nog mee bezig bent. Verder zal op basis van de gegevens bekeken worden hoeveel stikstof ruimte er nodig is om je huidig bedrijf operationeel te houden.

Welke gegevens zijn er nodig?

Er zijn wat algemene gegevens nodig, zoals locatie en beschrijving van het bedrijf met zijn activiteiten. Dit moet voorzien zijn van duidelijke plattegronden. Ook is de onderbouwing van de AERIUS-berekening essentieel. In deze AERIUS-berekening moet je laten zien wat de referentiesituatie is. Dat geeft namelijk aan hoeveel stikstof je mag uitstoten zonder een vergunning. Dat is de hoeveelheid die was toegestaan op het moment van aanwijzen van de Natura 2000-gebieden waar je bedrijf effect op heeft. Meestal is dat een omgevingsvergunning, milieuvergunning of een Hinderwetvergunning. Ook kan het een melding AMvB zijn die is vastgesteld vanuit de Wet Milieubeheer.

Hoe groot is de te legaliseren hoeveelheid stikstof?

Verder zal de AERIUS-berekening de huidige (gewenste) situatie in beeld moeten brengen. Het verschil in depositie tussen de referentie situatie en de huidige (gewenste) situatie geeft aan wat het te legaliseren deel stikstof moet worden.
Tenslotte zullen van alle uitgangspunten de bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.
Zoals je ziet is het een behoorlijk grote klus die nauwkeurig uitgevoerd en voor 31 januari 2021 ingediend moet worden. Laat het uitvoeren door specialisten. PPP-Agro Advies kan u daarin helpen of adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Kamminga tel. 06-53145707 of mail m.kamminga@ppp-agro

20201030-_MG_8228

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten