Het eerste advies van de commissie Remkes

Op 25 september 2019 is het adviesrapport met maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen gepresenteerd door de commissie Remkes. Een grove krimp van de veestapel zoals afgelopen weken veelvuldig de media voerden is als oplossing niet effectief wat betreft de impact op Natura 2000 gebieden.

De belangrijkste punten:

1)Meerdere sectoren moeten een bijdrage leveren

Het adviesrapport richt zich op alle stikstof producerende sectoren zoals het verkeer, industrie en de landbouw. Het is te makkelijk om alles op één sector af te schuiven en vervolgens andere sectoren niet te laten bijdragen aan de oplossing van het probleem. De maatregelen die op korte termijn werkend zijn hoeven niet voor altijd en definitief te zijn. De effecten van de maatregelen die het adviescollege presenteert moeten op de korte termijn stikstof ‘’winst’’ opleveren.

2)Geen generieke korting

Het complexe aan het probleem is dat er een groot verschil zit tussen de ammoniakemissies van de sectoren en de bedrijven onderling. Een generieke korting is volgens de commissie dan ook niet de juiste oplossing, wat betreft de impact op de natura 2000 gebieden. Een generieke korting raakt daarnaast ondernemers net zo hard die hebben geïnvesteerd in emissiebeperking als ondernemers die dat niet gedaan hebben.

3)Sanering van veehouderij bedrijven nabij Natura 2000 gebieden

Het college adviseert voor de veehouderij een gebiedsgerichte en doelgerichte vermindering van ammoniakemissies. Dit houd in dat er specifiek wordt gekeken in welke mate een bepaalde sector bijdrage levert aan de stikstofdepositie in de betreffende stikstofgevoelige natuurgebieden. Dit betekent, een gerichte werving en of ‘’warme’’ sanering van veehouderij bedrijven met een relatief hoge stikstofemissie in of nabij kwetsbare Natura 2000 gebieden. Hiervoor zullen maatregelen worden getroffen, waarbij de overheid in samenwerking met provincies agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen verwerft of saneert. Daarnaast wil het Adviescollege op korte termijn het gebruik van emissie-reducerende praktijken of technieken in de veehouderij versnellen door deze ook tijdens de experimenteerfase al toe te staan.

4)Vergunning op korte termijn niet of nauwelijks mogelijk

Het adviescollege bied helaas voor de korte termijn nog steeds geen oplossingen voor de veehouderij. Het verkrijgen van vergunning voor een veehouderijbedrijf lijkt dus vooralsnog niet of nauwelijks mogelijk te zijn. Voor het beweiden en bemesten worden ook nog geen praktische oplossingen geboden, eind 2019 zal de commissie hierover tussentijds advies uitbrengen.

 

Klik hier voor het complete rapport

Voor meer informatie kunt u terecht bij Thomas van Rossum, Dick Jan Koster en Teus Verhoeff

 

slootkant

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten

Landbouwportaal Noord-Holland

Meer gras van eigen land na bodemadvies