Bemestingsplan! Waar moet u op letten?

Het einde van het jaar komt nu snel. Zaak om toch nog even te controleren of alles geregeld is wat er geregeld moet worden vóór 1 januari 2020. En tegelijkertijd ook alvast even vooruit blikken naar het gehele jaar 2020.

Allereerst de afwerking van 2019. Wat uiteindelijk moet kloppen is de gebruikte hoeveelheid mest. De rekensom is als volgt: Beginvoorraad (in kg N en in kg fosfaat) plus de productie minus de afvoer én plus de aanvoer minus de eindvoorraad is het gebruik op bedrijfsniveau. Dit moet passen binnen de wettelijke kaders (afhankelijk van gewassen, grondsoort, wel/geen derogatie). De eindvoorraad mest moet op derogatiebedrijven en andere bedrijven die er een oproep voor hebben gekregen, worden doorgegeven tussen 1 en 31 januari 2020.
Daarnaast geldt voor intensievere bedrijven nog een mestverwerkingsplicht. Dit moet vóór 1 januari ingevuld of afgekocht zijn. Afkopen kan bv. met VVO’s (iemand anders neemt de verplichting van mestverwerking over). Afhankelijk van BEX-voordeel in de melkveehouderij en de regio waar het bedrijf gesitueerd is, kan hier veel verschil in zitten. Maak voor de definitieve prognose eventueel nog een goede BEX-prognose.

Na 1 januari komen de aanvullende gegevens, zoals al aangegeven. Op derogatiebedrijven moet een wettelijk bemestingsplan opgesteld worden (er vanuit gaande dat we weer derogatie krijgen vanuit Europa). Belangrijk hierbij is dat alle grondmonsters actueel zijn! Per 1 februari mogen ze maximaal 4 jaar oud zijn (analyses van vóór 01-02-2016 zijn dus niet meer geldig). Zorg tijdig voor nieuwe.
Ga je een bemestingsplan maken, maak dan twee varianten. Eentje mét en eentje zonder derogatie, zodat u ook het verschil in mestafzet ziet. Tevens bent u voorbereid en weet u in ieder geval wat er moet gebeuren voor het geval dat … Houd verder rekening met de lagere P-gebruiksnormen. De invloed hiervan kan namelijk groter zijn dan verwacht. Zie hieronder de nieuwe, voorgestelde, normen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Middelaar of een van onze andere adviseurs.

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Groep mensen in een weiland kijken naar bemesting - demo Bemest op z'n Best

Veelbelovende innovaties tijdens demo Bemest op z’n Best

Koeien aan het voerhek in de stal - workshops broeikasgas

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’

rVDM

rVDM: wat verandert er voor u?