Contouren nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Europees Parlement heeft vrijdag 23 oktober het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aangenomen. De eerste contouren van het nieuwe GLB voor de jaren 2021 tot 2027, beginnen zich te ontwaren. De aanstaande veranderingen omvatten het plan dat 20 tot 30% van de directe inkomenssteun gereserveerd gaat worden voor inspanningen die ten goede komen van het milieu, het klimaat en natuur.

De uiteindelijke invulling zal per lidstaat zijn. Nederland gaat inzetten op de hoofdthema’s: weidevogelbeheer, goed bodembeheer en op investeringen in verbetering van het dierwelzijn.
Verder zullen de Agrarische Collectieven ondersteunt worden voor het werken aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarmee zal de rol van de Collectieven concreter en doelgerichter worden.

Verder is er in het nieuwe landbouwbeleid extra aandacht voor jonge agrarisch ondernemer. Zo worden lidstaten in de Europese Unie verplicht om een percentage van het budget voor directe steun te besteden aan de jonge boeren. Wat daarvoor de exacte voorwaarden zijn is nu nog onvoldoende concreet.

Zoals het nu lijkt zal de nieuwe regeling ingaan per 2021, maar vooreerst met een overgangsfase van 2 jaar. Binnen het Europees Parlement zal nog de definitieve duidelijkheid moeten komen of het nu 20 of 30% moet worden. Daarnaast zal Nederland haar eigen invulling, middels het Nationaal Strategisch Plan, nog moeten opstellen en indienen. Naar verwachting zal het geheel geëffectueerd worden in 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Kamminga tel. 0653145707 of mail m.kamminga@ppp-agro.nl

20201030-IMG_7863-bewerkt

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten