Eerste stap naar legalisatie PAS-meldingen

Bedrijven die vanaf 2015 binnen de PAS een melding hebben gedaan, hebben onlangs een brief gekregen om aan te geven of deze melding nog steeds actueel is. De provincies willen samen met het ministerie van LNV de omvang van de PAS-meldingen in kaart brengen om te zien hoeveel stikstofruimte er daadwerkelijk nodig is om deze meldingen te legaliseren en om te zetten in een natuurvergunning.

Een PAS-melding kan worden omgezet in een vergunning als het bedrijf op 29 mei 2019 de gemelde activiteit heeft gerealiseerd, aantoonbare stappen heeft gezet of onomkeerbare investeringsverplichtingen is aangegaan.
Er hoeft geen actie te worden ondernomen als de melding inmiddels al is omgezet in een vergunning of de activiteit is dusdanig aangepast dat er van de in de melding genoemde toename van de stikstofdepositie geen sprake meer is.
De meest eenvoudige manier om de PAS-melding aan te geven bij RVO is door degene die indertijd de melding heeft gedaan te vragen om dit uit te voeren. Deze persoon kan eenvoudig het nummer van de Aerius-berekening invoeren. Wel is het zaak om even goed te checken wat er in de melding staat en of dit nog steeds van toepassing is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff mail [email protected] of tel. 06-47155573

PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Meer weten?

Bel mij terug

Bel PPP-Agro Advies
 • Noord: 06 - 53145707
 • West: 020 - 43 60 571
 • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
TerraLife Landsberger Gemenge

Haal meer uit het vanggewas

PPP-Agro Advies - koeien

Uitnodiging ‘Aan de (weide)gang blijven!’ vrijdag 18 september

PPP-Agro Advies - kalfjes

Jongvee bepalend in resultaten KringloopWijzer