Eerste stap naar legalisatie PAS-meldingen

Bedrijven die vanaf 2015 binnen de PAS een melding hebben gedaan, hebben onlangs een brief gekregen om aan te geven of deze melding nog steeds actueel is. De provincies willen samen met het ministerie van LNV de omvang van de PAS-meldingen in kaart brengen om te zien hoeveel stikstofruimte er daadwerkelijk nodig is om deze meldingen te legaliseren en om te zetten in een natuurvergunning.

Een PAS-melding kan worden omgezet in een vergunning als het bedrijf op 29 mei 2019 de gemelde activiteit heeft gerealiseerd, aantoonbare stappen heeft gezet of onomkeerbare investeringsverplichtingen is aangegaan.
Er hoeft geen actie te worden ondernomen als de melding inmiddels al is omgezet in een vergunning of de activiteit is dusdanig aangepast dat er van de in de melding genoemde toename van de stikstofdepositie geen sprake meer is.
De meest eenvoudige manier om de PAS-melding aan te geven bij RVO is door degene die indertijd de melding heeft gedaan te vragen om dit uit te voeren. Deze persoon kan eenvoudig het nummer van de Aerius-berekening invoeren. Wel is het zaak om even goed te checken wat er in de melding staat en of dit nog steeds van toepassing is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel. 06-47155573

Koe bij het voerhek - Netwerk praktijkbedrijven

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK