Haal meer uit het vanggewas

In voorgaande jaren heeft Frank Mijs ervaren dat het tijdig bemesten van het vanggewas in het vroege voorjaar helpt bij een snellere vertering van het vanggewas. Dit komt ten goede aan de volgteelt mais. Frank pakt het als volgt aan: een deel van de beoogde mestgift wordt vroeg in het voorjaar gegeven en een deel kort voor de zaai van de mais.
Dit voorjaar had Frank twee verschillende groenbemesters op het perceel staan namelijk: snijrogge en Landsberger Gemenge.

De eerste mestgift van 20 m3 per ha Runderdrijfmest is op 23 februari geïnjecteerd in de groenbemester. De Landsberger Gemenge is vervolgens op 24 april gemaaid en ingekuild. Om te kijken wat een volledig ingewerkte Landsberger Gemenge kan opleveren voor de mais zijn twee stroken blijven staan. Op 26 april is met een frees de stoppel van de Landsberger Gemenge, de twee stroken Landsberger Gemenge en de snijrogge verkleind en ingewerkt. Daarna is de tweede mestgift: 25 m3 per ha Runderdrijfmest geïnjecteerd op de aangegeven stroken. Het perceel is vervolgens geploegd en op 1 mei ingezaaid met mais.

In de demo zijn 6 verschillende objecten aangelegd zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Frank vertelt in het filmpje wat hij met deze demo wil onderzoeken. Er wordt zowel naar opbrengst van de mais gekeken als naar N-rest in de bodem na de oogst.

Kort voor het inwerken (24 april) is de N-opname van de groenbemesters al vastgesteld.
Deze bleek voor de Landsberger Gemenge bijna 100 kg per ha bovengronds te zijn en ruim 50 kg ondergronds. Bij de snijrogge was dit veel lager namelijk ruim 30 kg per ha bovengronds en ruim 25 kg ondergronds.
De Landsberger Gemenge is door 50% aandeel vlinderbloemigen in staat om veel stikstof uit de lucht te binden. Uit de opbrengstcijfers van de mais zal blijken wat de impact op de mais is geweest.

Klik hier voor het filmpje

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Middelaar mail j.van.middelaar@ppp-agro.nl of tel. 06-47303181

TerraLife Landsberger Gemenge

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan