Hoe gaat u om met onvoldoende draagkracht?

Het is ongeveer 30 jaar geleden dat we ook dergelijke weersomstandigheden hadden in het voorjaar. Door overvloedige regenval is de draagkracht, op veel plaatsen, onvoldoende om op een verantwoorde manier te bemesten.

Hoe kunt u inspelen om dit voorjaar toch een goede eerste snede te krijgen?

Op veel bedrijven zal het nog weken duren voordat de mest op het land ligt. Enerzijds doordat de draagkracht het niet toelaat, anderzijds omdat de capaciteit er niet is om iedereen in zo’n korte periode te bedienen. Heeft u nog ruimte in de mestopslag, wacht dan uw moment af totdat de draagkracht er wel is. Ga met regelmaat een rondje maken over uw percelen en kijk welke percelen wel voldoende draagkrachtig zijn en welke niet. De beste percelen kunt u alvast eerder bemesten en mogelijk gebruiken voor de voorjaarsbereiding.
Percelen die pas begin april van mest voorzien gaan worden, zijn minder geschikt om te beweiden en kunt u beter ook bewust wat later maaien.

Maar wat doet u dan met de kunstmestgift?

Het kan interessant zijn om de kunstmest dit jaar voorafgaand aan het bemesten op het land te brengen. Hiermee kunt u vaak eerder op het land door het lichte materiaal. Gras kan alvast wat voeding tot zich nemen en gaan groeien. Vaak wordt het land door het bemesten weer extra vochtig waardoor het onverstandig is om er snel doorheen te gaan rijden. Het risico van een latere bemesting is dat de groeitijd tussen laatste meststoffen en oogstmoment te kort wordt waardoor er teveel onbestendig eiwit (OEB) ontstaat omdat de plant nog niet alle stikstof heeft omgezet. Ofwel de dieren kunnen het eiwit wat aanwezig is onvoldoende benutten met verliezen tot gevolg. Als kunstmest slechts 3 a 4 weken voor verwachte maaimoment op het land komt, dan is verlaging van de aanvullende gift sterk aan te raden. Denk hierbij aan 75% van de beoogde gift. De groei neemt hierdoor minimaal af en de kwaliteit (VEM) van de eerste snede hoeft hier niet onder te lijden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjon de Leeuw mail c.de.leeuw@ppp-agro.nl of tel. 06-53427235

nat in het land

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan