Hoe groot is de CO2-footprint van uw krachtvoer dit jaar?

Vanaf dit jaar wordt de broeikasgasemissie per broksoort gespecificeerd. Het duurzaamheidskengetal broeikasgasemissie per kg melk wordt o.a. gebruikt voor beloning in de duurzaamheidsprogramma’s van de zuivelindustrie. Ook in een programma als Planet Proof van Friesland Campina is het een belangrijke indicator.

De Broeikasgasemissie bestaat uit 5 delen: emissie uit pensfermentatie, opgeslagen mest, voerproductie, energiebronnen en aanvoerbronnen. Emissie uit aanvoerbronnen bestaat o.a. uit aankoop van kunstmest, ruwvoer, bijproducten en krachtvoer. Naar de laatste, emissie bij aankoop van krachtvoer gaan we nu verder op in.

Broeikasgasemissie bij aankoop krachtvoer

De broeikasgasemissie bij aankoop van krachtvoer bestaat uit het deel voor productie en transport van het krachtvoer (vooral CO2) en de werking van het krachtvoer in de pens van de koe waarbij methaan (broeikasgas) vrijkomt. De eigenschappen en herkomst van de verschillende grondstoffen van het krachtvoer bepalen dus de hoogte van de broeikasgasemissie van de krachtvoeraankoop!
In 2019 is er in de Kringloopwijzer voor een vereenvoudigde berekening gekozen. De hoogte van de broeikasgasemissie is standaard gesteld voor mengvoer op 1.399 CO2-eq/kg.
Vanaf 2020 wordt de broeikasgasemissie per broksoort verder verfijnd in de Kringloopwijzer. De werkelijke broeikasgasemissie van de grondstoffen van de brok bepalen nu de hoogte van de emissie van de broksoort. Een groot aantal veevoerfabrikanten geeft dit nu al weer, ook in de database Kringloopwijzer. Hieronder een voorbeeld (Bron Database Kringloopwijzer):

Dit bedrijf heeft brok aangekocht met gemiddeld 152 RE en een footprint van 1.060 CO2-eq per kg.

Veranderingen op bedrijfsniveau

Hieronder laten we aan de hand van 2 voorbeelden het effect zien van de specifieke footprint van krachtvoeders t.o.v. de generieke footprint van het afgelopen jaar.

Voorbeeld Bedrijf 1: Krachtvoerverbruik 25 kg per 100 kg meetmelk (allocatie: 0,90), laag eiwit
2019 standaard norm: 1399 CO2-eq per kg brok
Per kg meetmelk: 315 g CO2-eq
2020 specifieke norm (144 RE): 681 CO2-eq per kg brok
Per kg meetmelk: 153 g CO2-eq

Voorbeeld Bedrijf 2: Krachtvoerverbruik 25 kg per 100 kg meetmelk (allocatie: 0,90), hoog eiwit
2019 standaard norm: 1399 CO2-eq per kg brok
Per kg meetmelk: 315 g CO2-eq
2020 specifieke norm (185 RE): 1555 CO2-eq per kg brok
Per kg meetmelk: 350 g CO2-eq

Conclusie: Door de brok specifieke footprint komt bedrijf 1 nu 162 CO2-eq lager uit voor de broeikasgasemissie per kg meetmelk voor de aankoop van krachtvoer. Bedrijf 2 komt nu 35 CO2-eq hoger uit per kg meetmelk. (Deze berekeningen zijn indicatief).

Betekenis voor het jaar 2020

De broeikasgasemissie van het aangekochte krachtvoer zal door een verfijnde rekenmethode veranderen dit jaar. Voor een aantal bedrijven zal dit positief uitpakken. Vooral de bedrijven die een eiwit-armere brok voeren, zullen hiervan voordeel hebben. Een eiwit-armere brok heeft meestal een lagere broeikasgasemissie per kg brok. Dit kan dus in het voordeel werken van die bedrijven waar veel geweid/(kuil)gras gevoerd wordt in combinatie met een gemiddeld krachtvoerverbruik die ook eiwit-arm is!
Aan de andere kant kan dit negatief werken voor bedrijven die veel krachtvoer voeren dat eiwitrijk is. Dit kan nog wel eens nadelig zijn voor de bedrijven waar veel mais (meer dan 50% in het rantsoen) gevoerd wordt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Jan Koster mail dj.koster@ppp-agro.nl of tel. 06-23058194

PPP-Agro Advies - koe voerhek

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-03 Open dag 13 april 4-3

Open dag | 13 april bij melkveebedrijf De Jong in Vlist

Klimaatslim boeren op veen - website

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten