Jonge boeren aan de slag met eiwitbenutting

06 oktober 2020 Sinds een jaar komt een groep jonge boeren maandelijks bij elkaar tijdens de praktijkkring Nutriënten en Eiwit, begeleid door Sjon de Leeuw van PPP-Agro Advies. Het doel is om kennis en ervaring te delen en stappen te maken in het optimaliseren van de eiwitbenutting op het eigen bedrijf. Maar hoe ziet zo’n praktijkkring, of studiegroep, er eigenlijk uit? Woensdagavond 14 september namen wij een kijkje bij dit onderdeel van Proeftuin Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

Om stipt 19:45 uur vertrekken we met een groepje het grasland in van Bas Bassa. Volgens Sjon wordt het al snel donker, dus laatkomers hebben pech. Het gras wordt geïnspecteerd en hier en daar graaft Sjon een gat en laat de boeren zelf de bodemgesteldheid observeren. Na het rondje door het grasland en de stal nemen we plaats in de woonkamer van Bas, waar we worden verwelkomd met een stroopwafel en een portie desinfectie gel. Ook hier worden de coronamaatregels netjes in acht genomen.

Observeren, rapporteren, interpreteren

Sjon neemt plaats in het midden van de kring samen met een grote flipover waardoor het bijna iets weg heeft van een collegezaal. Vooraf is de groep gevraagd om bedrijfsspecifieke cijfers mee te nemen over de hoeveelheid ruwvoer, krachtvoer, gemiddelde melkproductie, gemiddeld ureumgehalte en stikstof uit kunstmest per ha. Door de avond heen komen alle kengetallen aan bod en wordt er een vergelijking gemaakt onderling, maar ook met voorgaande jaren.

Termen als VEM, DVE, OEB en RE klinken de jonge ondernemers niet onbekend in de oren en er wordt vooral gefocust op ‘melk uit eigen voer’ en ‘eiwit van eigen land’. Hierbij speelt het grasland een grote rol en blijkt het vooral in deze tijd van het jaar moeilijk om het gras fris en daarmee smakelijk te houden. Vanavond kwamen de boeren met schone schoenen het grasland uit, maar dat was vorige week wel anders als gevolg van kroonroest. Deze schimmel treedt op van eind juli tot laat in de herfst wanneer de grasgroei lager is en het gras voor langere periodes dauwnat is. Sjon adviseert om het aangetaste gras te maaien om zo de smakelijkheid te behouden.

Vervolg

Om 22:30 uur lijkt er een einde te komen aan de intensieve praktijkavond. Er wordt een datum vastgelegd om in november weer bij elkaar te komen en de laatste biertjes worden opgedronken. De jonge ondernemers vertrekken rustig aan weer naar huis: “Morgen staan we alweer om 06:00 in de melkput”.

Praktische tips voor eiwitbenutting

De grootste uitdaging voor goede eiwitbenutting is om in het najaar zoveel mogelijk vers gras in de koe te krijgen. Enerzijds door de beweiding zo lang mogelijk door te laten lopen en anderzijds door continue fris gras aan te bieden. Ofwel jonger inscharen in deze tijd van het jaar (ca. 12 cm) en proberen veel te maaien, mits het gras wat langer is dan gewenst voor deze tijd van het jaar.
Een andere optie is om de beweiding te combineren met het voeren van vers gras op stal. Dan maak je de grootste stap vooruit in het kader van eiwitbenutting uit vers gras en eigen ruwvoer. Hier kan geen kuil tegenop. Maar je moet dan wel over de benodigde apparatuur beschikken. Bijkomend voordeel is dat de ‘eiwitkraan’ nagenoeg volledig dicht kan in deze tijd van het jaar. En dat melkt best efficiënt en goedkoop.

Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland

Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Wilt u meer weten over het project? Klik hier.

Het project is een initiatief van LTO Noord. LTO Noord ondersteunt boeren en tuinders met innoveren, duurzaam produceren en toekomstgericht ondernemerschap. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het originele bericht is te vinden via volgende link: ltonoord.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjon de Leeuw mail c.de.leeuw@ppp-agro.nl of tel. 06-53427235

 

jonge boeren

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK