Jongvee bepalend in resultaten KringloopWijzer

Het aantal stuks jongvee op een melkveebedrijf heeft vaak direct invloed op de resultaten in de KringloopWijzer. Dit is terug te zien in een lagere uitstoot van ammoniak, aandeel eiwit van eigen land en een betere stikstof- en fosfaatefficiëntie in de KringloopWijzer.

Het aanhouden van minder jongvee zorgt niet alleen voor minder ammoniakemissies in stal en mestopslag, maar ook voor een betere mineralenbenutting en minder kosten. Daarnaast neemt ook neemt het aandeel eiwit van eigen land toe, omdat er minder voer nodig is, blijkt uit de resultaten in de KringloopWijzer.

Dalende jongveebezetting

Op veel bedrijven is afgelopen jaren de jongveebezetting gedaald. Minder jongvee geeft ook extra fosfaatruimte voor koeien binnen de bedrijfsvoering. Veel veehouders kunnen nog winst halen door scherper te zijn op het vervangingspercentage, de afkalfleeftijd en het rantsoen.

Aandacht voor jongveerantsoen

Door het aanhouden van minder jongvee neemt de fosfaatexcretie op bedrijfsniveau af, maar de melkproductie niet. Door dezelfde kilogrammen melk of zelfs meer te leveren neemt de efficiëntie op bedrijfsniveau toe. Als je als ondernemer minder jongvee aanhoudt en de ruwvoeraankoop afneemt, dan krijgt het jongvee waarschijnlijk meer graskuil. Gerichte sturing met krachtvoer en voederwinning is dan wel nodig om het rantsoen vervolgens niet te stikstof- en fosforrijk te maken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barend Meerkerk mail [email protected] of tel. 06-53670143

PPP-Agro Advies - kalfjes

Meer weten?

Bel mij terug

Bel PPP-Agro Advies
 • Noord: 06 - 53145707
 • West: 020 - 43 60 571
 • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
PPP-Agro Advies - gras

Nieuwe eisen voor pachtcontracten van natuurgrond

vacature

VACATURE ADVISEUR MANAGEMENT & STRATEGIE

jonge boeren

Jonge boeren aan de slag met eiwitbenutting