Melkveehouderij van groei naar ‘pas op de plaats’

Een veel besproken thema bij klanten en studiegroepen, die grote effecten hebben gehad op het bedrijfsresultaat, is de droogte van 2018. Dit jaar heeft met de huidige ontwikkelingen weer haar eigen uitdagingen. In het rapport ‘resultaten melkveehouderij 2018 Prognose 2019’ worden tussentijdse resultaten gepresenteerd van de bedrijfseconomische analyses melkveehouderij.

Marge 2018 lager dan in 2017

Kenmerkend voor 2018 is de lichte daling van de melkproductie en aantal koeien per bedrijf. De droge zomer heeft op veel bedrijven tot hogere voerkosten geleidt. Daarnaast is de melkprijs ten opzichte van 2017 licht gedaald maar was nog steeds redelijk op niveau. De belastingdruk is gestegen en al met al heeft dit tot een lagere marge geleid.

Groei bedrijfsomvang stagneert

In de onderstaande grafiek is te zien wat het verloop van de melkproductie per bedrijf is geweest de afgelopen jaren. Na een jarenlange toename zien we voor het eerst een lichte daling van de gemiddelde melkproductie per bedrijf optreden. De gevolgen van het mestbeleid, invoering en korting op fosfaatrechten, worden hiermee duidelijk zichtbaar.

Prognose 2019 “Pas op de plaats”, Marge nihil

Voor het gemiddelde bedrijf is een prognose gemaakt voor 2019. We verwachten dat de gemiddelde bedrijfsomvang ongeveer gelijk zal blijven.
Marktontwikkelingen zijn doorgerekend in opbrengsten en kosten. De marge of liquiditeit is voor 2019 berekend op nihil. (voor uitgebreidere toelichting zie rapport ‘Resultaten melkveehouderij 2018 Prognose 2019’)

Hoe verder? Keuzes maken en goed financieel inzicht nog belangrijker!

Het klimaatakkoord, de discussie omtrent stikstofuitstoot, de impasse rondom NB-vergunningen en aanpassingen in het mestbeleid zorgen voor veel onzekerheid. De kostprijs zal eerder toenemen dan afnemen. Het toekomstperspectief en het arbeidsplezier staan onder druk.
Er komen nieuwe uitdagingen en er zijn veel vragen. Ga daarmee aan de slag. Wat is op uw bedrijf de beste strategie? Daarbij is een goed financieel inzicht in de eigen resultaten nog meer nodig. In een persoonlijk gesprek en of in studieclub verband kunnen onze adviseurs u daarbij prima helpen.

 

Klik hier voor het complete rapport ‘Resultaten Melkveehouderij 2018 Prognose 2019’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas de Jong

droogte

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten

Landbouwportaal Noord-Holland

Meer gras van eigen land na bodemadvies