Nederlands weer …

Wat kan er veel veranderen in korte tijd. Van een situatie met nog steeds veel te weinig vocht en/of voldoende vocht, naar meer dan voldoende vocht voor de huidige situatie tot zelfs teveel! Op de meeste plaatsen is de mais geoogst en groeit het gras (eindelijk) nog lekker door. Op sommige plaatsen is het gras zelfs zo lang dat het geoogst moet worden, maar lukt dat niet zonder alles kapot te rijden. Hier is rustig blijven en geduld bewaren het devies. Als uiteindelijk de laatste oogstperikelen achter de rug zijn, dan is het tijd om weer vooruit te kijken naar volgend jaar.

Bekalking van het land is dan een speciaal puntje. Uit overzichten van o.a. Eurofins blijkt dat er veel percelen zijn met een te lage pH. Bekalken gebeurt om de pH van de grond op het gewenste niveau te krijgen/houden. Dit streefniveau staat aangegeven op de uitslag van de grondonderzoeken. Het gewenste niveau is afgestemd op de diverse eigenschappen van de grond.

Voor bouwland is het meestal geen probleem om een geschikt toepassingsmoment te vinden. Wel moet je rekening met een inwerktijd. Bekalken in het voorjaar heeft namelijk pas aan het einde van het groeiseizoen invloed op de pH. Dit betekent dus dat snijmaïs gebrekverschijnselen door een te lage pH kan laten zien als er pas in het voorjaar bekalkt is!
Bekalken van grasland vraagt nog iets meer tijd, omdat je de kalk niet door de bovenlaag kunt mengen. Het moet in de bodem zakken door neerslag en worden meegenomen door het bodemleven. Daarom is grasland bekalken in het najaar/ winter het meest aangewezen tijdstip (gemiddeld meer neerslag). Gebruik een droge periode of een vorstperiode om insporing ten alle tijde te voorkomen. Bekalk uiteraard alleen als het nodig is.

Juiste kalkmeststof

Kies in het geval van bekalken voor de juiste meststof. Vaak wordt magnesium ‘automatisch’ meegenomen, ‘want dat heeft het gras ook nodig’. Gevolg van deze gedachtegang is echter dat op heel veel percelen de magnesium toestand te hoog is. Pak er daarom de grondonderzoeken bij en kijk naar de echte situatie. Op basis hiervan kunt u precies aanvoeren wat uw grond nodig heeft. De pH en magnesium toestand geven aan wat er nodig is. Dit is landbouwkundig, maar ook economisch het beste voor de lange termijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Middelaar tel. 06-47303181 of mail j.van.middelaar@ppp-agro.nl

bekalken

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand