Nieuwe eisen voor pachtcontracten van natuurgrond

In de afgelopen jaren zijn er heel veel verschillende soorten pachtcontracten opgesteld, denk aan Natuurmonumenten, SBB, provincies of andere partijen. Steeds vaker is er onduidelijkheid voor welke normen dit meegeteld kan worden in het bemestingsplan. Nu de tijd weer aanbreekt dat er nieuwe contracten worden afgesloten is het raadzaam om alert te zijn om niet voor verrassingen te komen staan tijdens een controle.

Op natuurterrein geldt vaak een beheersregime met voorwaarden omtrent mestgebruik. Deze worden meestal opgenomen in het pachtcontract. Vaak wordt er een hoeveelheid mest per ha, een GVE-norm of een andere manier van afspraken weergegeven in wat er wel en niet mag. Indien er niets over opgenomen was, gold de norm 170 kg N en 70 kg fosfaat per ha.

Sinds 1 januari 2020 moet echter expliciet worden aangegeven wat de toegestane bemesting in kilogrammen stikstof en fosfaat mag zijn. Ons advies is om er op te letten dat dit gebeurt en vraag zo nodig om een aanvulling om zelf duidelijkheid te krijgen. Bekijk ook of deze getallen aansluiten bij het gebruik van afgelopen jaren. Als uitgangspunt kunnen de gestelde voorwaarden (beweiding/bemesting) uit het voorgaande pachtcontract worden gebruikt om het maximale mestgebruik in kilogrammen stikstof en fosfaat per hectare te berekenen. Voor de mestproductie van dieren en mestsamenstelling kunnen de forfaits van mest (vaste-/drijfmest) of dieren worden gebruikt uit de tabellenbrochure 2020 van RVO.

Bij doorlopende pachtcontracten, dus diegene die al vóór 2020 opgemaakt en nog geldig zijn, is het aan te bevelen om een aanvulling te vragen waar de kilogrammen N en P op staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Brouwer tel. 06-53351736 of mail l.brouwer@ppp-agro.nl

PPP-Agro Advies - gras

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK