Plussen op duurzaamheid; Kies de juiste kunstmest

De verschillende kunstmestsoorten hebben effect op de broeikasgasemissie op het melkveebedrijf. In de huidige systematiek wordt dit ook doorgerekend naar de broeikasgasemissie op uw bedrijf.

Wat kunt u hier in sturen?

Bij de meeste duurzaamheidsprogramma’s wordt voor 2020 de broeikasgasemissie per kg melk meegenomen. Een lage emissie betekend een hogere duurzaamheidsscore en in sommige gevallen betekent dit dat er wel of niet aan een concept mee kan worden gedaan. Planet Proof is zo’n concept. Hierbij mag de maximale broeikasgasemissie 1200 gram CO2 eq. per kg mm zijn. Er zijn veel bedrijven die maar 20-30 gram boven deze grens zitten.

Wat is de broeikasgasemissie bij productie van meststoffen?

Van KAS is bekend dat er behoorlijk wat energie nodig is bij het productieproces. Bij vloeibare ureum meststoffen is veel minder energie nodig. Dit uit zich in de CO2 emissie bij aankopen van kunstmest. Zo is er bij een ureum meststof ongeveer 2 kg CO2 eq. per kg stikstof (N) gemoeid en is dit bij KAS ongeveer 7 kg CO2 eq. per kg N.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Om inzicht te krijgen in wat nu het effect is op uw bedrijf wordt in volgend reken voorbeeld weergegeven wat het effect is op de CO2 emissie per kg melk. Bij een bedrijf met een intensiteit van 16.000 kg melk per ha en een kunstmestgift van 150 kg zuivere N is de emissie als volgt.

 1. Broeikasgasemissie bij KAS
  150 kg N in de vorm van KAS* 7 kg CO2 eq. = 1050 kg CO2 eq. per ha / de intensiteit 16.000 = 66 gram CO2 eq. / kg melk
 2. Broeikasgasemissie bij vloeibare ureum
  150 kg N in de vorm van vloeibare ureum* 2 kg CO2 eq. = 300 kg CO2 eq. per ha / de intensiteit 16.000 = 19 gram CO2 eq. / kg melk

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat er met de keuze van de kunstmestsoort 47 gram CO2 emissie te besparen is. Het kan zo maar zijn dat dit het verschil maakt tussen wel of geen plus op de melkprijs! Let wel dat u zich goed laat informeren over het gebruik en kies bij een ureum meststof voor een urease remmer, zuur of aanwenden via een spaakwiel om ook de ammoniakemissie te beperken. Overleg dit met uw leverancier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Delian Kool mail d.kool@ppp-agro.nl of tel. 06-29306232

Bemesten vloeibaar

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni