Meld je aan voor gratis advies! Openstelling SABE regeling 31 mei

Er is een subsidieregeling (SABE) in het leven geroepen om ‘innovaties op het boerenerf’ te stimuleren. De subsidie krijgt vorm in het uitgeven van zogenaamde vouchers (uit te spreken als voutsjers). Dit zijn tegoedbonnen om advies in te kopen. Een deel van deze bonnen worden uitgegeven aan agrariërs, die hierbij zelf een onderwerp en adviseur kunnen uitkiezen. Een ander deel is voor de adviseurs die hiermee hun kennis op peil kunnen houden.

Heeft u in de voorgaande termijn een aanvraag gedaan en toegekend gekregen dan kunt niet nog eens een aanvraag indienen. Wanneer u een afwijzing heeft gehad kunt vanaf 31 mei wel een nieuwe aanvraag indienen. 

PPP-Agro Advies wil hier natuurlijk graag aan meedoen. Het geeft ons de mogelijkheid om goede adviezen met subsidie bij u op tafel te krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn 2 dingen nodig:

 • De adviseurs van PPP-Agro Advies moeten gecertificeerd zijn via de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) en een aantal opleidingstrajecten volgen.
 • U als melkveehouder moet de voucher aanvragen en daarop aangeven op welk vakgebied u advies wilt hebben en van wie.

Welke soorten advies

Bij het aanvragen van de vouchers kunt u als melkveehouder kiezen uit 3 vormen van advies:

 1. Individueel advies
 2. Groepsadvies (bijvoorbeeld studiegroepen)
 3. Cursus bij een groene onderwijsinstelling (alleen aan te vragen door een samenwerkingsverband van agrariërs, zoals een VVB of een Collectief)

Onderwerpen

De adviesvouchers zijn voor advies ten aanzien van de volgende onderwerpen:
A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten (alles wat met de KringloopWijzer te maken heeft)
A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen
A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
A5 Natuurinclusieve landbouw
E1 Persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer en zijn bedrijf
E2 Horizontale samenwerking (samenwerking tussen boeren)
E3 Bedrijfsovername

Aanvragen en uitvoering

De waarde van een voucher is € 1.500 en moet binnen 1 jaar na aanvraag worden uitgevoerd. Het aanvragen van deze vouchers kan vanaf 31 mei bij RVO (mijnrvo.nl). Als u de aanvraag en uitvoering door PPP-Agro Advies wilt laten doen kunt u contact opnemen met uw adviseur of onze collega Leon Kastelein. De aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst. Het is een mooi bedrag, maar niet zo groot dat alle agrariërs er gebruik van kunnen maken, dit gaat op volgorde van binnenkomst.

PPP-Agro Advies West heeft op veel gebieden al gecertificeerde adviseurs, dus wij kunnen u op veel terreinen met subsidie adviseren. U kunt het zelf aanvragen, maar u kunt het ook ons laten doen. In dit laatste geval, hebben wij van u nodig:

 • Welk soort advies (groep of individueel)
 • Welk onderwerp
 • Welke adviseur

Als de aanvraag eenmaal is gedaan, hebben wij 1 jaar de tijd om voor de uitvoering te zorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen adviseur of met Leon Kastelein mail l.kastelein@ppp-agro.nl of tel. 06-22015872

20201030-_MG_7885

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni