U kunt een voorschot basis- en vergroeningspremie aanvragen

Door de huidige omstandigheden is het dit jaar mogelijk een voorschot aan te vragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Dit geldt voor bedrijven die deze premie hebben aangevraagd in de gecombineerde opgave. Bedrijven kunnen zelf of via hun adviseur van 18 mei t/m 15 juni deze aanvraag doen. In juli 2020 krijgt u dan al een groot deel van de uitbetaling.

Wat is de hoogte van het voorschotbedrag?

Het voorschot is €300 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond? Dan wordt er gekeken naar het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u voor uitbetaling heeft opgegeven. Voor nog toe te kennen betalingsrechten uit de Nationale reserve wordt geen voorschot gegeven. De uitbetaling start 1 juli en dus bijna een half jaar eerder dan normaal. Het rentevoordeel wat hierdoor ontstaat valt onder de ‘de-minimissteun’.

Wat zijn de voorwaarden?

Onze verwachting is dat de meeste bedrijven die betalingsrechten aanvragen aan de voorwaarden zullen voldoen. Hierbij de voorwaarden:

• De uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling moeten zijn aangevraagd in de gecombineerde opgave.
• U moet betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben.
• Voldoen aan de voorwaarden voor ‘de-minimissteun’.

Wat is ‘de-mimimissteun’?

Wanneer u een voorschot krijgt uitbetaald dan heeft u een financieel voordeel. Dit voordeel is de berekende rente over het voorschot, tot het moment van uitbetalen. U hoeft deze rente niet terug te betalen. Dit rentevoordeel is in de vorm van de-minimissteun. De-minimissteun heeft 3 voorwaarden:

• Uw onderneming mag over een periode van 3 belastingjaren maximaal € 20.000 steun krijgen. Deze periode gaat over de afgelopen 2 jaren en het lopende belastingjaar.
• Uw onderneming komt met het rentevoordeel over het voorschot niet over de drempel van € 20.000 aan de-minimissteun.
• U ondertekent een de-minimisverklaring.

Voorbeeld

U heeft 60 hectare landbouwgrond opgegeven en uitbetaling van 50 betalingsrechten aangevraagd.

Uw voorschot is 50 x €300 = €15.000.
De rente over het voorschot is 4% van €15.000 = €600.
U ontvangt het voorschot ongeveer een half jaar eerder dan de definitieve betaling. Uw rentevoordeel is €600 x 6/12 = €300.
Dit bedrag telt u op bij de al gekregen ‘de-minimissteun’ in de belastingjaren 2018, 2019 en 2020.

Aanvragen
U of uw adviseur vraagt uw voorschot aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 18 mei tot en met 15 juni 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen PPP-Agro adviseur of met Delian Kool mail d.kool@ppp-agro.nl of tel 06-29306232

Meer info: zie volledige bericht rvo

20190330_102007

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan