Vergeet de ‘gewone’ zonnepanelen niet!

Momenteel zie ik nog veel daken zonder zonnepanelen en steeds meer daken hélemaal vól met zonnepanelen. In het nieuws gaat het vaak over de kleine windmolens, want die zien er leuk en levendig uit. Daarom wil ik een pleidooi houden voor de ‘gewone’ zonnepanelen voor eigen gebruik. Niet alleen omdat deze investering voor elke ondernemer overzichtelijk en behapbaar is, maar ook omdat deze investering nog steeds (ondanks het afbouwen van salderen) financieel het meest aantrekkelijk is ten opzichte van zonnepanelen met SDE subsidie en kleine windmolens.

Investering

De hoogte van de investering van zonnepanelen hangt af van een aantal punten; in hoeverre het dak op het zuiden staat, hoe de dakhelling en of het net verzwaard moet worden. Een prima richtbedrag om mee te rekenen is 75 cent per kWh. Met 100 melkkoeien en een gemiddeld stroomverbruik van 51 kWh per 1.000 kg melk, komt de investering rond de € 35.000.

Belastingvoordeel

Zonnepanelen voor eigen gebruik kunnen meedoen met de energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is 45% van de investeringskosten en komt naast de overige aftrekposten (kleinschaligheid, afschrijving). Om dit voordeel te pakken moet deze aftrekpost wel benut kunnen worden, oftewel: wordt er belasting betaald?

Afbouwen salderen

Naast de EIA hebben de zonnepanelen als groot voordeel dat het opwekken en het verbruik op jaarbasis gesaldeerd mag worden. Hierdoor kan het verbruik weggestreept worden tegen het opwekken, ongeacht wanneer dit heeft plaats gevonden (zomer/winter, dag/nacht). Nu heeft de overheid besloten deze saldering af te bouwen vanaf 2023. Per jaar gaat de te salderen hoeveelheid elektriciteit met 9% naar beneden en vanaf 2031 is salderen niet meer mogelijk.

Terugverdientijd

Als u momenteel een flinke aftrekpost kunt gebruiken voor de belasting, u hebt ruimte om € 35.000 te investeren en daarnaast een prima dak voor zonnepanelen heeft, dan zou ik zo snel mogelijk de panelen erop leggen. Als de stroomprijs niet daalt, dan heeft u de investering in 5-7 jaar terug verdiend, terwijl de panelen 20 jaar meegaan (de omvormers moeten eerder vervangen worden). Als u ook nog de Subsidie Jonge Landbouwers hiervoor kunt gebruiken, wordt het plaatje helemaal mooi.

Hoe verder?

Onderweg naar 2031 kunt u zien hoe u verder gaat met duurzame energie. Hierbij kunt u denken aan:
• Zoveel mogelijk stroom verbruiken op het moment als het wordt opgewekt (overdag)
• Meer activiteiten omzetten naar elektriciteit (mixen, shovel, voeren) en deze extra stroomvraag opwekken met windmolens
• Toepassen van opslag, in welke vorm dan ook (accu, waterstof, ?). Het is nog niet helder hoe dit zich gaat ontwikkelen, maar dat zal met het afbouwen van het salderen zeker worden gestimuleerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus Verhoeff mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel. 06-47155573

zonnepanelen KTC

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK

Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand