We leven in een bijzondere tijd met bedreigingen en toch ook kansen

De gevolgen van het Corona-virus merken we allemaal. Vooral als je in je directe omgeving te maken hebt met de ziekte, is het een angstige en onzekere tijd. Tot nu toe zijn de gevolgen voor de melkveehouderij beperkt, maar we zien dat de afzet van producten (melk/vlees) steeds lastiger wordt en dat de prijzen naar beneden gaan. Prijzen van voer bewegen omhoog omdat grondstoffen moeilijker of niet aangevoerd kunnen worden. We mogen verwachten dat dit jaar ook in de melkveehouderij het bedrijfsresultaat omlaag gaat. De toekomstgerichte ondernemer is echter ook in deze tijden op zoek naar (nieuwe) kansen.

Maar wat zijn dan de kansen?

 • Verbeteren (preventieve) gezondheidszorg
  De gedragsverandering in de samenleving (afstand houden, handen wassen, grote groepen vermijden, etc.) is ook toe te passen in je eigen bedrijfsmanagement om ziektedruk en de financiële gevolgen daarvan te beperken. Denk na over diercontacten, werkvolgorde, looplijnen, hygiëne maatregelen, gebruik van handschoenen, etc.
 • Beschikbare arbeid
  Wellicht zijn er op het bedrijf klussen die nog opgepakt kunnen worden. Door werkuitval zitten in uw omgeving mensen thuis die graag de handen uit de mouwen steken. Ook zullen de uurtarieven van zzp’ers (die de laatste jaren explosief gestegen zijn) weer gaan zakken, waardoor inhuur van arbeid goedkoper kan worden.
 • Meer tijd voor gezin en bedrijf
  Door het uitvallen van vergaderingen, groepsbijeenkomsten, sport, etc. blijft er meer tijd over voor partner, gezin en of werkzaamheden thuis. Een mooie kans om meer ‘vader’, ‘moeder’ of ‘partner’ te zijn.
 • Uitbreidingsplannen goedkoper
  Wanneer u bouwplannen heeft en/of de melkproductie wilt uitbreiden, kunt u,  deze plannen met lagere investeringen realiseren. Dit kan door de dalende prijzen voor bouwkosten, gebruiksvee en fosfaatrechten.
 • Onderhoud / vernieuwing recreatievoorzieningen
  Bedrijven met een recreatieve neventak hebben, nu deze activiteiten stilliggen, de mogelijkheid om onderhoud en of vernieuwing uit te voeren.
 • Ontwikkelen nieuwe afzetmogelijkheden voor (streek)eigen producten
  Nu de in- en export grotendeels weg gevallen is, realiseren mensen zich dat veel producten dicht bij huis te verkrijgen zijn. Men beseft dat dit zowel voor de boer als voor het milieu een stuk beter is.

In het werk bij PPP-Agro Advies ervaren we de gevolgen van Corona met name door het uitvallen van groepsbijeenkomsten, overleggen en vergaderingen. Alleen de hoognodige bedrijfsbezoeken gaan met wederzijds goedvinden door. Veel werk wordt gecommuniceerd via telefoon en/of computer. Gelukkig is het virus nog niet toegeslagen bij onze adviseurs en hun gezinnen, maar dat kan morgen anders zijn.
We hopen dat ook u en uw dierbaren gespaard blijven voor ziekte en dat de gevolgen (sociaal en financieel) beperkt zullen zijn.
We dagen u uit om met een realistische blik naar de toekomst te kijken, de mogelijke financiële gevolgen in kaart te brengen en daarin zo nodig actie te ondernemen. Ook dagen we u uit de kansen die zich voordoen te ontdekken en er gebruik van te maken. Premier Rutte zei in zijn toespraak: ‘Samen staan we sterker’ en daar zijn wij het helemaal mee eens.

Een hartelijke groet namens de adviseurs van PPP-Agro Advies
Klaas de Jong

 

Het landschap langs de Tiendweg bij Haastrecht, tussen de Zijdeweg en de Hoenkoopse Rijweg.

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK