Wees liquiditeitstekorten voor!

Het Corona virus waart rond door Nederland en heeft voor iedereen persoonlijke en financiële consequenties. Van harte hopen wij dat het uw huis voorbij gaat. We moeten er niet aan denken dat er dramatische persoonlijke gevolgen uit voortvloeien, al is helaas de realiteit dat dit wel dagelijks gebeurt.

Momenteel zijn de consequenties voor de melkveehouderij nog niet erg te merken, maar dit kan veranderen. De zuivelprijzen staan onder druk als gevolg van transportproblemen en grensafsluitingen die de export dwarsbomen. Daarnaast is het zo dat de olieprijs flink lager is en traditie getrouw dalen dan zuivel- en graanprijzen mee. Een daling van de melkprijs is dan ook een reëel scenario waar rekening mee gehouden moet worden. Het is goed om alvast na te denken of en hoe u dit in uw bedrijf kunt opvangen? Momenteel worden in het kader van de Corona crisis door de banken vergaande maatregelen getroffen. Rabobank, ABN AMRO en ING gaan hier verschillend mee om. We leggen u hieronder de verschillen uit.

ABN AMRO

Bent u klant bij de ABN AMRO met een financiering tot € 2,5 miljoen dan wordt komend half jaar(van april tot en met september) automatisch geen rente en aflossing geïncasseerd. U hoeft hier dus geen actie voor te ondernemen als u dit wenselijk vindt. Voor het op deze manier automatisch stilzetten worden geen kosten in rekening gebracht. Dit moet natuurlijk wel worden ingehaald. Aan het eind van de looptijd van de lening worden achterstallige rente en aflossing in één keer geïncasseerd. Wilt u geen gebruik maken van de regeling dan moet u dit zelf aangeven voor 31 maart aanstaande. Dat is dus deze week! Bedenk wel dat als u dit misschien nu niet nodig heeft en over een maand blijkt dat het wel nodig is, er dan een aparte aanvraag gedaan moet worden wat wel met de nodige kosten gepaard zal gaan.

Rabobank

Bent u klant bij de Rabobank dan kunt u de aflossing stil laten zetten door een verzoek in te dienen via de website van de Rabobank. Door uw lening-nummer in te vullen wordt de aflossing naar keuze 3 of 6 maanden stilgezet. Blijkt dit niet voldoende te zijn dan moet u contact opnemen met uw accountmanager. Deze zal dan een liquiditeitsprognose nodig hebben en de actuele jaarcijfers van uw bedrijf.

ING

Bent u klant bij de ING dan kunt u tijdelijk de aflossing stopzetten. Is uw onderneming in de kern gezond maar is uw omzet sterk gedaald door de gevolgen van het corona virus? Dan kan de ING in veel gevallen de aflossing op je lopende financiering met maximaal 6 maanden opschorten. Door het tijdelijk stopzetten van de aflossing heeft uw onderneming meer financiële ruimte om de gevolgen van een lagere omzet op te vangen. Het opschorten van uw aflossing gaat niet automatisch. U moet zichzelf hiervoor aanmelden bij ING.
Het meest handig is om via de website van uw huisbankier de meest actuele info en aanmeldingsprocedure te bekijken.

Het advies van PPP-Agro Advies:

 • Kijk of u in liquiditeitsproblemen komt als de melkprijs de komende tijd 5 cent of meer daalt.
  Maak hiervoor een prognose van de liquiditeit op maandbasis en vergelijk de uitkomst met uw rekening-courant krediet. Dit kan met sommige boekhoudpakketten vrij eenvoudig. Als u jaarlijks een bedrijfsanalyse laat maken kunt u samen met uw PPP-Agro Advies adviseur snel een prognose maken. Liquiditeitsprognose Melkveehouderij 2020 PPP-Agro Advies
 • Kijk wanneer er in het jaar problemen ontstaan en ook hoe groot deze zijn. Door de liquiditeitsprognose op maandbasis te maken en te vergelijken met het rekening courant krediet krijgt u inzicht in hoeveel en wanneer u geld tekort komt.
 • Beoordeel of er sprake is van een incidenteel of een structureel probleem.
  Komt u altijd geld te kort of is het alleen op dit moment. Is het structureel dan is het van belang om met een gespecialiseerde adviseur deze problemen aan te pakken. Is het incidenteel dan kunnen tijdelijke maatregelen voldoende zijn om het probleem op te lossen.
 • Onderneem zoveel mogelijk actie binnen uw bedrijf om problemen te voorkomen.
  Als u weet in welke maand problemen ontstaan kunt u kijken of bijvoorbeeld het schuiven met rekeningen of uitstellen van vervangingsinvesteringen een oplossing kan bieden. Ook kunt u dan zien of het stilzetten van aflossingen tot de oplossingen behoort.
 • Vraag tijdig het stilzetten van de aflossingen aan omdat dit voor grotere liquiditeitsbehoeftes niet altijd de meest accurate oplossing is.
 • Bedenk dat als u ABN AMRO klant bent en u niet helemaal zeker weet of u gebruik wilt maken van het stilzetten van aflossingen, dat er op een later moment, wel behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Heeft u hulp nodig of advies neem dan contact op met uw PPP-Agro Advies adviseur of neem contact op met Pietjan de Jong mail pj.de.jong@ppp-agro.nl of bel 06-54256549

Wij hebben de mogelijkheid om indien u dit wenst en beschikt over een pc met camera om ook via een video verbinding contact met u te hebben. Zo kunnen we, ook in deze tijden, onze betrokkenheid in stand houden.

Wij wensen u alle sterkte en gezondheid toe de komende periode en zullen u waar mogelijk ondersteunen. Ook stellen wij het zeer op prijs wanneer u bij bijzondere omstandigheden contact met ons opneemt.

2012_0705juni20120031

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
IDL van Nationaal Groenfonds

IDL: gunstige lening bij het Nationaal Groenfonds

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 1 juni

Middenbeemster

Landbouwvakdagen West-Nederland | 4 – 6 juni