Meer eiwit van eigen land met verbeterde Home Made Eiwit Radar

HME-radar

Het doel van het project Home Made Eiwit (HME) is zoveel mogelijk eiwit van eigen land goed te benutten. Hierbij staan twee dingen centraal: goed voeren én goed telen van eiwit. Maar uiteindelijk gaat het er vooral om wát er met het eigen voer gedaan wordt. Om te weten welke onderdelen hierbij van belang zijn…

Lees meer

Dit is Bemest op z’n Best

Dit is Bemest op z'n Best

Innovatieprogramma Bemest op z’n Best richt zich op halvering van de ammoniakemissie tijdens mesttoediening op het land. Hierbij ligt de focus op (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij toediening van mest. Ideeën daarvoor worden opgehaald uit de praktijk en samen met de belanghebbenden in de praktijk getoetst. Bekijk de video om te…

Lees meer

Broeikasgasemissie daalde in 2022 op Koeien & Kansen-bedrijven

Broeikasgasemissie daalde

In 2022 daalde de gemiddelde broeikasgasemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven en lag deze op 1.027 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk. Dit is 45 gram lager dan in 2021. Vooral de methaanemissie uit pensfermentatie en aanvoer van CO2 met producten van buiten het bedrijf is afgenomen. Goed nieuws is dat alle bedrijven hun doelstelling voor…

Lees meer

GLB-subsidies kunt u tot uiterlijk 30 november aanvragen

GLB-subsidies uiterlijk 30 november aanvragen

Heeft u zich eerder dit jaar aangemeld voor GLB-subsidies? Verstuur dan uiterlijk 30 november uw definitieve aanvraag. Dat kunt u doen in de Gecombineerde opgave. Definitieve aanvraag GLB-subsidies alleen mogelijk bij vooraanmelding Van 1 maart tot en met 15 juni kon u zich aanmelden voor de GLB-subsidies. Het ging hierbij om de basispremie en extra…

Lees meer

Extra koe kost € 1 per dag

Koe met blauwe lucht en wolken op de achtergrond - Kosten extra koe

Kosten extra koe Wat zijn de kosten voor die ene koe die u niet van uw eigen gras kunt voeren en waarvan u de mest niet kwijt kunt? En welke redenen zijn er om die koe toch niet te verkopen? Die vraag onderzochten de leden van onze economische studiegroep uit Alblasserwaard met Sjon de Leeuw.…

Lees meer

Stikstofbodemoverschot in 2022 hoger door droogte

Koe drinkt uit een sloot - stikstofbodemoverschot

Het stikstofbodemoverschot op de Koeien & Kansen-bedrijven kwam in 2022 gemiddeld 17 kg N/ha hoger uit dan in 2021. Door deze stijging werd het gemiddelde doel van 2022 niet gehaald. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is de lagere stikstofopbrengst van grasland. Dit kwam door de droogte in 2022. Verschillende bronnen van stikstof Het stikstofbodemoverschot…

Lees meer

Zorgen om blauwtong

Koe met blauwtong

Het blauwtongvirus verspreidt zich razendsnel en dat is zorgelijk. De symptomen zijn bij rundvee vaak minder erg dan bij schapen. Het blijft meestal bij ontstekingen aan de bek en neus en stram lopen, al komen er meer meldingen van ernstige gevallen van blauwtong binnen. Deze dieren hebben ook een gezwollen tong en (hoge) koorts.  …

Lees meer

Energiebesparende maatregelen genomen? Geef het uiterlijk 1 december door

Koeien in de wei met windmolen op de achtergrond - engergiebesparende maatregelen

Informatieplicht energiebesparing 2023 Alle (landbouw)bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken moeten elke vier jaar rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing. Dit jaar moet dat op veel bedrijven weer gebeuren, uiterlijk 1 december 2023. U geeft aan welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn voor uw bedrijf en welke maatregelen u al…

Lees meer

Algemene vrijstelling gewasrotatie vervalt

Gewasrotatie

De algemene vrijstelling voor GLMC 7 ‘gewasrotatie op bouwland’ (eis vanuit conditionaliteit van het GLB) vervalt per 2024. Dit betekent dat in 2024 op een deel van het bouwland een ander gewas moet worden geteeld dan in 2023. Er worden een aantal gewassen vrijgesteld, waaronder grasland, kruidachtige voedergewassen en vlinderbloemigen. Bedrijven met meer dan 75%…

Lees meer

5 oktober | maisdemo: meer mais met minder mest

Maisdemo 5 oktober 2023

Het experiment gaat verder… Vóór de zomer nam Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking de proef op de som door meerdere maisstroken in te zaaien en te bemesten met verschillende bemestingstechnieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu de mais bijna rijp is, kunnen we met eigen ogen het resultaat zien. Welke methode en…

Lees meer