Vacature: senior bedrijfsadviseur/ projectleider technisch management

Twee mannen in een koeienstal. Een heeft een klembord in de hand en wijst naar rechts - vacature senior bedrijfsadviseur

Voor wie? PPP-Agro Advies West komt met oplossingen waarmee een melkveebedrijf verder kan. De senior bedrijfsadviseur /projectleider technisch management vindt het een uitdaging om agrarisch ondernemers vooruit te helpen met projecten en grote vraagstukken. Zo lever je een waardevolle bijdrage aan een toekomstgerichte melkveehouderij. Wat ga je doen? Als senior bedrijfsadviseur/projectleider technisch management adviseer en…

Lees meer

Low Carbon Farming in praktijk

Koeien in een stal op stro - Low Carbon Farming in praktijk

Broeikasgassen in 2023 halveren  Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel in het project Low Carbon Farming. Het doel? De uitstoot van broeikasgassen van hun producten in 2030 halveren (ten opzichte van 2018). Samen met melkveehouders zoeken ze naar de beste methodes om de uitstoot te verminderen.   Zeventien…

Lees meer

Veelbelovende innovaties tijdens demo Bemest op z’n Best

Groep mensen in een weiland kijken naar bemesting - demo Bemest op z'n Best

Donderdag 9 maart gaf innovatieprogramma Bemest op z’n Best een demo. Drie innovaties uit het programma én zorgvuldig werken bij graslandbemesting stonden centraal. De drie innovaties die te zien waren stemden de tweehonderd bezoekers positief over de mogelijkheden om ammoniakemissie tijdens het bemesten verder te verminderen. Ook werd duidelijk dat precies werken met bestaande bemestingsmachines…

Lees meer

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’

Koeien aan het voerhek in de stal - workshops broeikasgas

Onze adviseur Delian Kool geeft in samenwerking met FrieslandCampina workshops ‘aan de slag met broeikasgas’. De workshops bestaan uit drie sessies en worden heel goed ontvangen door de deelnemende melkveehouders. Een belangrijke reden is dat de deelnemers stap voor stap te zien krijgen welke maatregelen er genomen kunnen worden. Ze krijgen hele praktische handvatten en…

Lees meer

rVDM: wat verandert er voor u?

Op 1 januari zijn de regels rond mesttransport veranderd. Het rVDM (realtime vervoersbewijs dierlijke meststoffen) is ingevoerd en u kunt geen papieren vervoersbewijs meer gebruiken. Met dit digitale rVDM geeft u niet meer achteraf het vervoer van mest door, maar realtime en dus op het moment dat het gebeurt.   Belangrijkste veranderingen  U meldt een…

Lees meer

Is de beloning voor weidevogelbeheer hoog genoeg?

Twee grutto's landen in het gras

In opdracht van BoerenNatuur (de overkoepelende organisatie voor agrarische collectieven die agrarische natuurbeheercontracten regelen bij boeren) hebben we vorig jaar onderzoek gedaan naar de resultaten van meer weidevogelbeheer op melkveebedrijven. Dit onderzoek deden we in samenwerking met Collectief Eemland, Weidehof Krimpenerwaard en Collectief Súdwestkust. BoerenNatuur heeft het rapport ondertussen ook aangeboden aan het ministerie van…

Lees meer

Economische studieclub jonge melkveehouders

Zes leden van de economische studieclub lopen in een weiland met koeien

Ben jij een jonge ambitieuze melkveehouder? Wil je een stap vooruit zetten en groeien in persoonlijke ontwikkeling en je bedrijfsresultaten verbeteren? Meld je dan ook aan voor onze economische studieclub. Bespreek economische vraagstukken met collega’s In een economische studieclub bespreek je met collega’s strategische, technische, economische en financiële vraagstukken. Niet alleen ga je op bezoek…

Lees meer

Demo Bemest op z’n Best op 9 maart

Twee mannen in discussie op een boerderij - Demo Bemest op z'n Best

Kom ook naar de demo van ‘Bemest op z’n Best’ op 9 maart Wat kunnen we verbeteren aan het toedienen van mest op grasland? Dat is de vraag waar het programma Bemest op z’n Best om draait. Ze zijn op zoek naar innovaties en delen hun kennis om samen tot een lagere ammoniakemissie te komen.…

Lees meer

Afbouw derogatie: financiële schade beperken

Mest uitrijden: door de afbouw van de derogatie kunt u minder mest kwijt.

Welke maatregelen kunt u nemen om de financiële schade door de afbouw van de derogatie te beperken? Afbouw derogatie in Nederland Per jaar mag per hectare maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest worden gebruikt. Sinds 2006 mag er door derogatie in Nederland meer mest worden uitgereden op grasland. Vanaf dit jaar wordt de derogatie…

Lees meer

Tegemoetkoming ganzenschade: meld op tijd

Ganzen in een weiland

Tegemoetkoming ganzenschade aanvragen via BIJ12 Ook in de winter kunnen ganzen veel schade aanrichten aan uw land. Voor deze ganzenschade kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij BIJ12. Doe dit wel op tijd zodat u geen geld misloopt. Om aanspraak te maken op de vergoeding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ganzen maken de meeste…

Lees meer