5 oktober | maisdemo: meer mais met minder mest

Maisdemo 5 oktober 2023

Het experiment gaat verder… Vóór de zomer nam Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking de proef op de som door meerdere maisstroken in te zaaien en te bemesten met verschillende bemestingstechnieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu de mais bijna rijp is, kunnen we met eigen ogen het resultaat zien. Welke methode en…

Lees meer

Werken aan toekomstbestendige bedrijfsvoering in Westerkwartier

Koeien lopen door de modder - Westerkwartier Natuurinclusief

Hoe ontwikkel je een toekomstbestendig en robuust bedrijfssysteem waarmee je een antwoord hebt op de vragen rondom milieu, natuur, landschap en economische weerbaarheid? Wat kost het eigenlijk om natuurinclusief te gaan boeren? En vooral: wat kan het opleveren? De melkveehouders van Westerkwartier Natuurinclusief (Groningen) gingen met deze vragen aan de slag. Ze worden daarbij geholpen…

Lees meer

Zestien jaar PPP-Agro Advies West

Zestien jaar geleden, in juli 2007, werd PPP-Agro Advies West opgericht door Linda Brouwer, Klaas de Jong, Sjon de Leeuw en Barend Meerkerk. Vier collega’s die besloten een eigen adviesbureau op te richten, want ze wilden naast adviseren ook evenementen organiseren en themadagen opzetten. We doken het archief in en vonden een interview terug met…

Lees meer

Flinke daling ureumgehalte bij Home Made Eiwit deelnemers

Hand vel met gras - Ureumgehalte

Project Home Made Eiwit Het doel van het project Home Made Eiwit (HME) is zoveel mogelijk eiwit van eigen land goed te benutten. Hierbij staan twee dingen centraal: goed voeren en goed telen. Twee pilotgroepen, een in het westen en een in het oosten van het land, werken samen om hun eiwitmanagement naar en hoger…

Lees meer

Transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel

Koeien in de wei - Transitie naar milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij niet rendabel

Innovatieve stalsystemen, managementmaatregelen en extensivering kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen (per ha) fors verlagen. Dit heeft echter grote gevolgen voor het inkomen van de melkveehouder. Daarnaast zijn er grote verschillen in de effecten van de maatregelen. Dit maakt de transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel. Verschillende bedrijfsmodellen doorgerekend In opdracht…

Lees meer

Binnenkort kunt u weer SABE-vouchers aanvragen

Twee mannen staan in een stal met koeien. Ze kijken naar een document - SABE-vouchers

Dit bericht is aangepast op 6 juli 2023.* Openstelling SABE-regeling verwacht op 1 september 2023  Het onderdeel “advies” voor de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) wordt binnenkort weer opengesteld. Dit betekent dat u weer SABE-vouchers (tegoedbonnen) kunt aanvragen om advies in te kopen. Met de vouchers krijgt u 80% van de factuur vergoed, met…

Lees meer

Samen versnellen op klimaat

Man wijst naar flipover - Samen versnellen op klimaat

Met het programma ‘Samen versnellen op klimaat’ wil FrieslandCampina leden-melkveebedrijven helpen de uitstoot van broeikasgassen verder en sneller te verlagen. Het vernieuwde Foqus planet Duurzame ontwikkeling is daarbij een belangrijke aanjager. Uitstoot van broeikasgassen daalt al jaren De uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse melkveebedrijven daalt gestaag, gemiddeld 1,1 procent per jaar. Melkveehouders zetten dus al…

Lees meer

Waarom zoveel aandacht voor methaan?

Koe in de wei

10 belangrijke vragen over methaan   Bij het invullen van uw KringloopWijzer heeft u vast ook uw broeikasgaspagina doorgelezen. Op deze pagina is veel aandacht voor het gas methaan. Waarom is dat eigenlijk? Theun Vellinga en Karin Groenestein geven in een brochure antwoord op tien belangrijke vragen over het kortlevende broeikasgas methaan. Ze geven op een…

Lees meer

Koeien & Kansen-deelnemer werkt dit jaar al zonder derogatie

Koeien en Kansen van Wijk - zonder derogatie

Van Wijk gaat in 2023 forse uitdagingen aan Ook in 2023 werken Koeien & Kansen-deelnemers samen met adviseurs aan hun bedrijfsdoelen. Doelen die bijdragen aan de efficiëntie van de bedrijfsvoering. De familie van Wijk gaat hier weer mee aan de slag. Dit jaar wordt zeker een uitdaging voor Van Wijk, omdat het het eerste jaar…

Lees meer

4 juli | Maisdemo: meer mais met minder mest

De vraag naar voedsel en diervoeders neemt toe, terwijl de ruimte voor bemesting afneemt. Door mesttoedieningstechniek te optimaliseren is er winst te behalen op klimaatopgave, bodemverbetering, verbetering waterkwaliteit én het verdienmodel van de teler. Tijdens deze demodag bekijken we het effect van verschillende bemestingstechnieken op maisgroei, bodemstructuur en -vruchtbaarheid. Komt u ook naar de maisdemo?…

Lees meer