Inkuilen late eerste snede: maak er een plan voor

Heeft u de eerste snede nog niet ingekuild? Dan is het belangrijk om hier een goed plan voor te maken. In dit artikel beschrijven we waar u op kunt letten en geven we tips voor het inkuilen. Bekijk de situatie in het veld De eerste stap is de situatie in de percelen die u nog…

Lees meer

GLB-kennisvoucher advies aanvragen vanaf 5 juni

GLB-kennisvoucher

Openstelling GLB-kennisvoucher advies op 5 juni Vanaf woensdag 5 juni tot en met 17 juli 2024 kunt u weer kennisvouchers aanvragen. Voorgaande jaren heette dit SABE-vouchers, dit jaar GLB-kennisvoucher. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door RVO behandeld. Goedgekeurde aanvragen krijgen een voucher, tot het budget op is. Wacht dus niet te lang met…

Lees meer

Hoeveel kost de afbouw van derogatie?

Derogatietool

Met afbouw van de derogatie staan melkveehouders voor grote uitdagingen. Er wordt veel gesproken over de gevolgen, maar er zijn nog weinig concrete cijfers bekend. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kostprijs van melk als uw bedrijfsvoering hetzelfde blijft en de derogatie wordt afgebouwd? Collega’s Sjon de Leeuw en Aart Pellikaan hebben een tool ontwikkeld…

Lees meer

Controleer de perceelsgrenzen via de BGT-check

RVO werkt aan een nieuwe topografische kaart in Nederland, genaamd de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de afgelopen tijd zijn veel veehouders en akkerbouwers aangeschreven om de perceelsgrenzen via de BGT-Check te controleren. Onze ervaring is dat de nieuwe grenzen nog weleens afwijken van de bestaande situatie. Een eigen controle door uzelf of uw adviseur…

Lees meer

Stap voor stap voorbereiden op de eerste snede

Het is medio maart en we hebben in korte tijd alle jaargetijden gehad! Ook de vooruitzichten zijn nog niet denderend; veel regen en relatief koud met dag- en nachttemperaturen voorlopig onder het gemiddelde. Zeker bij veel regen is het devies om van het land af te blijven. Rijschade omdat het te nat is blijft je,…

Lees meer

Hoe goed is uw bodemkwaliteit?

De bodem is de basis van uw bedrijf en de motor van een gezonde en productieve landbouw voor nu en voor de toekomst. Duurzaam bodembeheer en handhaven/verbeteren van de bodemkwaliteit zijn belangrijk voor een goede gras- en maisproductie, het optimaal benutten van meststoffen en het beperken van verliezen naar het milieu. Om meer zicht te…

Lees meer

Richard Korrel: ‘Ik hoor graag wat anderen er van denken’

Met 3300 uur weidegang, 14.000 kilo melk per hectare en een rantsoen zonder mais is het een uitdaging om het ureum in de melk onder de duim te houden. Melkveehouder Richard Korrel had wel ideeën, maar het advies van Linda Brouwer bracht hem verder dan alleen het inzicht om maar minder kunstmest te strooien. Te…

Lees meer

Bemestingsplan 2020 afronden en vooruitzicht 2021

2020 zit er bijna op en zal, in vele opzichten, de geschiedenis in gaan als een vreemd jaar. Naast de algemene impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, is 2020 ook een jaar van extremen. Van extreem nat in februari tot extreem droog in de zomermaanden en daarbij ook nog eens grote verschillen binnen…

Lees meer

Wat heeft de wetgever voor 2021 in petto?!

De agrarische sector snakt naar rust en duidelijkheid voor de toekomst. Op korte termijn gaat, dit er vanuit de overheid, nog niet komen. Nadat in september de voermaatregel voor de melkveehouderij van tafel ging, is het nu afwachten wat er op stikstofgebied komt. Wat is er ondertussen nog meer bekend waar wél duidelijkheid over is?…

Lees meer