Een rem zetten op bodemdaling

Op 5 november was de aftrap Klimaatslim boeren op veen in de polders bij Vlist. Een samenwerking waarbij 21 boeren uit de Krimpenerwaard in totaal 350 hectare grasland laten draineren. Goed voor boer, burger en bodem. PPP-Agro Advies speelt een cruciale rol in het project. Met een omvang van 350 hectare krijgen de polders rondom…

Lees meer

Studieclub voor “Jonge” melkveehouders

Ben jij een jonge ambitieuze melkveehouder? Wil je een stap vooruit zetten en groeien in persoonlijke ontwikkeling en je bedrijfsresultaten verbeteren, dan is deelname in een economische studieclub iets voor jou. In een economische studieclub bespreek je met collega’s strategische, technische, economische en financiële vraagstukken. Niet alleen ga je op bezoek en kijken op de…

Lees meer

Het nieuwe kuilen voor melkveehouders

Het optimaal benutten van het eigen ruwvoer is altijd een uitdaging. Het vormt wel de basis onder goede bedrijfsresultaten, zowel economisch als in melkproductie en in de kringloop. Met een goed en gebalanceerd rantsoen, op basis van het eigen ruwvoer, kan flink bespaard worden op de aankoop van corrigerend voer. Sneden combineren De kwaliteit en…

Lees meer

Actie nodig voor PAS-melders

Als je tijdens de periode dat het Programma Aanpak Stikstof, het zogeheten PAS (van 1-juli-2015 tot 29-mei-2019) een melding voor een NB-vergunning hebt gedaan, is deze door een gerechtelijke uitspraak ongeldig geworden. De minister van Landbouw heeft toegezegd deze zogenaamde meldingen te zullen gaan legaliseren. Daarvoor heb je in de afgelopen maanden de PAS-melding doorgegeven…

Lees meer

Vergeet de ‘gewone’ zonnepanelen niet!

Momenteel zie ik nog veel daken zonder zonnepanelen en steeds meer daken hélemaal vól met zonnepanelen. In het nieuws gaat het vaak over de kleine windmolens, want die zien er leuk en levendig uit. Daarom wil ik een pleidooi houden voor de ‘gewone’ zonnepanelen voor eigen gebruik. Niet alleen omdat deze investering voor elke ondernemer…

Lees meer

Het eerste advies van de commissie Remkes

Op 25 september 2019 is het adviesrapport met maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen gepresenteerd door de commissie Remkes. Een grove krimp van de veestapel zoals afgelopen weken veelvuldig de media voerden is als oplossing niet effectief wat betreft de impact op Natura 2000 gebieden. De belangrijkste punten: 1)Meerdere sectoren moeten een bijdrage leveren Het…

Lees meer

Ontwikkelingen en boerenslimheid

Koeien in de wei

Uw inkomen bestaat niet alleen uit melkgeld en omzet en aanwas. De bedrijfstoeslag die u vanuit Brussel krijgt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakt waarschijnlijk een substantieel deel van uw inkomen uit. In dit deel van uw inkomen gaat het nodige veranderen. Met ingang van 1 januari is er sowieso alleen nog…

Lees meer

Trots op melk!

Trots op melk

Bijgaande poster is te vinden en te bestellen op de website van NZO. Het laat alle sterke punten van de melkveehouderij in Nederland zien. En die mogen ook wel eens belicht worden. Poster: Trots op Melk Sterke punten van de melkveehouderij; • Melk (zuivel) is gezond product van hoge kwaliteit • Zuivelsector draagt bij aan de positieve Nederlandse Handelsbalans • Antibioticaverbruik is…

Lees meer

Hoe gaat het ‘echt’ met je?

Blij

Als mens en als ondernemer stel je of krijg je misschien wel dagelijks de vraag: Hoe is het? of Hoe gaat ie?  Vaak is dan het standaard antwoord: Prima hoor en met jou? Maar ……. is dat dan ook echt zo? Vanaf 2007 (we zijn toen met z’n vieren PPP-Agro Advies West gestart) zijn we…

Lees meer

Vinger aan de pols bij mest- en fosfaatwet: Tijd om te actualiseren!

Koeien in de wei - Actueel

Inmiddels staat de kalender alweer op de 7e maand van het jaar. Wat betekent dat voor uw bedrijfssituatie met betrekking tot de mestboekhouding, maar bovenal voor uw fosfaatplanning? Hoe ziet het er op uw bedrijf uit? Velen hebben de indruk dat het gevoel, na jarenlange ervaring, met de mest wel goed zit voor dit jaar.…

Lees meer