Graslandverbetering planmatig aanpakken

2020 Gaat de boeken als een jaar met een extreem droog voorjaar. Hoe de rest van het groeiseizoen gaat uitpakken weten we begin juli nog niet. Wat wel zeker is dat de botanische samenstelling van het gras op droogtegevoelige gronden er met het derde droge jaar op rij zeker niet beter op is geworden. De grote vraag nu is wat we hier aan kunnen doen, wanneer en hoe?

De situatie is per bedrijf anders. Er zijn bedrijven met voldoende percelen waarin goede, gewenste grassen en eventuele gewenste andere planten (klavers, kruiden) voor komen. Helaas zijn er ook de nodige percelen waar de slechte grassen en onkruiden de overhand hebben gekregen. En uiteraard zijn er allerlei mogelijke variaties tussen hele goede en hele slechte percelen.

Wat nu te doen en dat dan ook nog binnen de wettelijke kaders? We geven u een aantal opties / mogelijkheden.

 1. Is de graskwaliteit goed, maar is de zode te open en/of staan er teveel onkruiden? In dat geval moet het onkruid eerst worden doodgespoten. Hierna kan het gras eventueel worden doorgezaaid en/of het perceel intensiever worden beweid. Dit stimuleert de uitstoeling en geeft zo weer een dichtere zode. Bedenk echter wel dat u het resultaat van de beweiding pas in een volgend seizoen ziet. Meer beweiden in de nazomer geeft een dichte zode in het voorjaar. Beweiding in het voorjaar laat een dichtere zode zien in het volgende najaar.
 2. Is de graskwaliteit goed, maar zijn er te grote plekken met slechte grassen en/of onkruiden? Probeer dan allereerst de verhouding tussen goed en niet goed te beoordelen. Het percentage kweek bijvoorbeeld is redelijk goed in te schatten door de kenmerkende plekken en de afwijkende kleur. Weet ook dat kweek niet is terug te dringen, maar in het meest gunstige geval alleen maar onder controle is te houden. Om kweek, met de ondergrondse wortelstokken, te bestrijden is doodspuiten noodzakelijk. Is er geen kweek, maar toch te weinig goed gras, dan is vernieuwing noodzakelijk. Grasland scheuren mag op klei en veen tot 15 september. Op zand en lössgrond mag dit tot 31 augustus (na melding bij de RVO).

Wordt er gekozen voor scheuren, probeer er dan ook naar toe te werken zodat het efficiënt uitgevoerd kan worden. Bij scheuren in combinatie met doodspuiten moet er een mooie, fris groeiende zode zijn. Voer dus de bespuiting uit na het maaien en als het gras weer lekker aan de groei is. Scheuren zonder doodspuiten werkt het best in een heel korte zode. Dus extreem kort afweiden (waarschijnlijk ongewenst voor het vee) of afmaaien met extra korte stoppel en dan direct vernietigen.

Beoordeel nu welke percelen eventueel aangepakt moeten worden, en werk er met de planning naar toe, zodat u enige ruimte in de tijd hebt om de noodzakelijke maatregelen goed uit te voeren. Dat betekent dus toewerken naar de gewenste graslengte en zuiverheid van de zode. Bouw ook de bemesting tijdig af of stop deze zelfs helemaal. Op andere percelen worden de voedingsstoffen beter benut!

Herinzaai of doorzaaien is duur genoeg. Maak de slagingskans dan ook zo groot mogelijk!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Middelaar mail j.van.middelaar@ppp-agro.nl of tel 06-47303181

doorzaai

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-06 Eerste snede inkuilen

Inkuilen late eerste snede: maak er een plan voor

Agenda 2022, Polderkarren

Polderkarren in de Veenweide – 14 okt. 2022

graskuil

Hoeveel is uw voer u waard?