Inkuilen late eerste snede: maak er een plan voor

Heeft u de eerste snede nog niet ingekuild? Dan is het belangrijk om hier een goed plan voor te maken. In dit artikel beschrijven we waar u op kunt letten en geven we tips voor het inkuilen.

Bekijk de situatie in het veld

De eerste stap is de situatie in de percelen die u nog moet maaien goed in beeld te krijgen. Hoe is de draagkracht, staat er nog water tussen het gras, zijn de greppels goed open en kunnen ze het water voldoende afvoeren? De verschillen kunnen ontzettend groot zijn, zelfs tussen verschillende percelen op uw eigen bedrijf. Maak voor het maaien een rondje over de percelen en beslis dan wanneer u wat gaat doen.

Hoe voeren

Bepaal welk percentage van de voorraad de eerste snede zal zijn en aan welke diergroepen u het voert. Bij een overmatige hoeveelheid kunt u het aan het melkvee voeren, bij een kleine partij kunt u het reserveren voor droogvee en het oudere jongvee.

Voor beide doelen is het belangrijk dat het in een vorm komt te liggen waarbij de voerkwaliteit behouden blijft tijdens het voeren. Voersnelheid is dus belangrijk. Balen zijn voor kleinere partijen vaak een goede optie, maar alleen als het land het toelaat om deze te maken en eraf te halen. Voor grote partijen is inkuilen een must. Maar hoe doet u dat op een goede manier?

Hoe inkuilen

Heeft u nog een grote oppervlakte in te kuilen van eerste snede, dan is het verstandig deze over meerdere kuilplaten/silo’s te verdelen en er vervolgens zo lang mogelijk al het vee mee te voeren. Kuil er latere sneden overheen, daardoor kunt u een andere kwaliteit bovenop de eerste kuilen en beperkt u broeirisico’s.

Het product is uitgegroeid, grof, suikerarm en weinig smaakvol. Daarnaast is het lastig te verdichten. Probeer het product zo klein mogelijk in te kuilen. Hakselen heeft hierbij de voorkeur, want dit geeft vaak een betere homogeniteit aan het product. Hoe korter het materiaal gesneden is, des te beter laat het zich verdichten.

Bij balen is het zaak om zo veel mogelijk messen te gebruiken bij het persen. Een alternatief is om het eerst te hakselen en er vervolgens balen van te persen.

Conservering

Door een gebrek aan suiker in combinatie met erg natte ondergrond zal het lastig zijn de late eerste snede te conserveren. Door een verhoogd RAS-gehalte is er risico op een verhoogde NH3-fractie en verhoogd boterzuur. Beide zorgen ervoor dat het minder smakelijk is, waardoor er een te lage voeropname kan komen. Om de voeropname te stimuleren kunt u suikers en zuren toevoegen.

Suikers voegt u direct toe via bijvoorbeeld melasse. Een nadeel hiervan is dat u veel product, namelijk 250 tot 500 kg per ha, nodig heeft. Van zuren (mierenzuur) heeft u slecht 3 à 4 kg per ton product nodig (ongeveer 25 à 40 kg per ha). Logistiek zijn zuren makkelijker en beter over de wiers of tijdens het hakselen toe te voegen. Melasse is logistiek lastiger en eigenlijk alleen maar toepasbaar op de kuil, zodat er niet nog meer rijschade in het veld komt.

Afdekking

Een grof product is moeilijk te verdichten, waardoor het risico op broei groter is. Komt er nog ander gras bovenop in de kuil, dan neemt risico af. Als dat niet het geval is, dan kunt u de kuil afdekken met een nat bijproduct. Mocht zand geen optie zijn.

Communicatie

Elke keuze vraagt om communicatie, maar is in deze situatie wel essentieel. Gaat het niet over de planning, dan wel over aan welke diergroepen u het gaat voeren, het wel of niet volladen van de wagens, mate van snijden van product en welk product toegevoegd moet worden aan het gras. Overleg met uw loonwerker en andere betrokkenen over uw plannen.


Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Sjon de Leeuw.

2024-06 Eerste snede inkuilen

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan