Kunstmestruimte omzetten in smakelijk gras met voldoende opbrengst

Augustus wordt, met het oog op de grasgroei, vaak de tweede mei​​maand genoemd. De grote uitdaging rond deze maand is om dit ook smakelijk gras te laten zijn​.

De temperaturen kunnen in augustus nog wel hoog zijn, maar de nachten worden al weer langer. Het koelt dus vaak iets meer af. De vochtvoorziening is meestal redelijk tot goed. Deze combinatie is al een basis voor grasgroei. Daarnaast is er de stikstofnawerking uit dierlijke mest en ook de bodemmineralisatie werkt vaak nog volop. Pak straks maar eens een handvol vochtige grond. Deze ‘broeit’ in de hand.

Vooral deze laatste twee factoren zijn de onderbouwing dat bemesting uit kunstmest niet meer hoog hoeft te zijn. Stikstof is niet nodig om het gras heel hard te laten groeien voor de hoogste opbrengst, het dient met name op de lichtere zandgronden vooral als katalysator om de groei na inkuilen ​weer net iets sneller op gang te krijgen. Daarnaast is het een stuurmiddel voor kwaliteit

Het is in deze periode de kunst om de kunstmestruimte die er nog is, en die u kunt vinden in ​uw bemestingsplan, om te zetten in goed, smakelijk gras met voldoende opbrengst. Een goed af te stellen kunstmeststrooier, een tractor die hard kan rijden en vlakke percelen zijn hierbij nog enkele randvoorwaarden.

De laatste kilo kunstmest goed verdelen geeft lekker gras, maar helpt ook mee bij het voorkomen van kroonroest, een grote smaakbederver die nu zomaar kan toeslaan als de omstandigheden wat tegen zitten.​

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan van Middelaar mail j.van.middelaar@ppp-agro.nl of tel 06-47303181

 

 

PPP-agro Advies

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
HME-kalender JULI

Juli = zomermaand

Hooi

Hooi helpt om te sturen op ureum

Veld-APK

Efficiënter bemesten na Veld-APK