Update NB-vergunningen

De zoektocht van het ministerie van LNV naar stikstofruimte voor de legalisering van meldingen, verloopt niet zoals gehoopt. Met de kleine hoeveelheden die daarbij vrij zouden komen zou het legaliseringsproces nog jaren duren. Daarom wordt steeds nadrukkelijker onderzocht of provincies bedrijven kunnen opkopen om daarmee ruimte te verwerven om de PAS-meldingen te kunnen legaliseren.

De eerste stap wordt in ieder geval deze week gezet door het inrichten van een regionaal stikstofregistratiesysteem waar provincies die ruimte in kunnen registreren. Ondertussen gaat RVO wel gewoon door met het opvragen van de benodigde gegevens voor de legalisering van de meldingen. Het hele proces van verificatie van die meldingen is qua planning medio maart 2021 afgerond. Dan zou uit het stikstofregistratie systeem moeten blijken wat er gelegaliseerd kan worden.

Vernietigde vergunningen

Ten gevolge van de vernietiging door de rechtbank van een deel van de onder PAS verstrekte vergunningen, herleefd in principe de vergunningsaanvraag. Maar omdat die op de PAS is gebaseerd, kunnen de provincies die niet meer vergunnen. Er moet dus een nieuwe aangepaste aanvraag komen.
Hoe die ingestoken wordt hangt af van de situatie. Sommige bedrijven kunnen eerst wel uit de voeten met een beroep op de referentiesituatie van het bedrijf voor het betreffende referentie jaar (m.n. intensieve veehouderij). Of bedrijven die qua bedrijfsontwikkeling de laatste jaren weinig zijn gegroeid. Ook de bedrijven die een nieuw stalsysteem hebben gekozen, door nieuwbouw, kunnen soms voldoende hebben aan hun oude referentiesituatie.
Daarbij is de vergunning en de gerealiseerde stalcapaciteit van belang in het jaar dat de op het bedrijf betrekking hebbende Natura 2000 gebieden zijn aangewezen (variërend van 1994 tot 2004).
Andere bedrijven kunnen nog intern salderen, maar er zullen ook zeker een aantal bedrijven een beroep moeten doen op extern salderen. Dit extern salderen wordt binnenkort mogelijk.

Bedrijven die geen vergunning en ook geen PAS-melding hebben.

Bedrijven die onder de PAS wél een vergunning of melding nodig hadden maar dat niet hebben gedaan moeten nu alsnog gewoon een vergunning aanvragen, al dan niet met gebruik van extern salderen.
Bedrijven die geen melding hoefden te doen, zullen ook worden gelegaliseerd. Of dat individueel of generiek gebeurd is nog niet duidelijk. De provincies hebben die bedrijven niet geheel in beeld.

Extern salderen in de praktijk.

Omdat met name de landbouwsector veel zorgen heeft over extern salderen is bestuurlijk afgesproken dat, voorafgaand aan een aanvraag tot extern salderen, bij de provincie gemeld wordt met welk bedrijf men wil salderen. Dit kan via het digitale loket bij de provincies. Als voorbeeld voor Groningen is dit natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

Tenslotte

Stikstofruimte verwerven houdt niet op bij de provinciegrenzen. Er is ook ruimte nodig op andere gebieden buiten de provincie. Een interprovinciale aanpak heeft dus de voorkeur.

Kortom er is nog werk aan de winkel en dit zal de laatste update nog wel niet zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Kamminga tel. 06-53145707 of mail m.kamminga@ppp-agro.nl

Voor regio midden en west Nederland neem contact op met Teus Verhoeff, mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of tel. 06-47155573

 

zie ook het artikel; actie nodig voor PAS-melders

KoeienSchep_IMG_9846-Home

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Regeneratieve landbouw

Studiegroep regeneratieve landbouw van start

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Landbouwperspectief Krimpenerwaard

Agrariërs Krimpenerwaard bieden hun landbouwperspectief aan