Innovatie

Welke ontwikkelingen helpen uw bedrijf een stap vooruit te zetten? Wat is al beschikbaar, voldoende getest en effectief gebleken? De technische innovaties gaan razendsnel. Maar ook het slimmer inregelen van je processen, of ander gebruik van bestaande techniek kan innovatie zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Kritisch en vanuit de praktijk van de melkveehouder; dus samen met u.

Om te zorgen dat we u steeds aan de meest actuele kennis en inzichten vanuit onderzoek kunnen helpen, is PPP-Agro Advies actief betrokken bij tal van landelijke en regionale projecten voor zowel overheden als onderzoeksinstellingen. Vooral in projecten die gericht zijn op kringlopen sluiten, zelfvoorzienend ondernemen, marktgerichte ketensamenwerking en lokale afzet.

Resultaten worden gepubliceerd in vakbladen en gedeeld met melkveehouders tijdens innovatiedagen, studiegroepen en netwerkbijeenkomsten.

PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Bekijk aan welke projecten PPP-Agro Advies deelneemt:

Kringloopweiden

Kringloopweiden

‘Weiden is nadelig voor de KringloopWijzer’, wordt veel gehoord. Maar klopt dit eigenlijk wel? Melkveebedrijven met weidegang lijken minder goed te scoren op mineralenefficiëntie. Maar de spreiding binnen weidende bedrijven is heel groot, wat zijn...
Project

Proefpolder KringloopLandbouw

In de Proefpolder KringloopLandbouw werken we samen met de veehouders uit Wilnis (Utrecht), onderzoekspartijen (Alterra, Louis Bolk Instituut, Boerenverstand en NMI) en de waterschappen (HDSR en AGV) aan het verbeteren van de mineralen benutting en...
Kansen voor kruiden

Kansen voor kruiden!

Melkveehouders die al jarenlang met kruiden werken, kunnen zo een aantal voordelen opnoemen, In de bodem verbeteren kruiden bijvoorbeeld de benutting van stikstof omdat er minder stikstof in de vorm van nitraat uitspoelt (ze remmen...
Koeien in de wei

Polderkennis op peil

PPP-Agro Advies gaat samen met het collectief Rijn Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard van start met het project Polderkennis op Peil. In Polderkennis op Peil gaan groepen veehouders op polderniveau (dus samen met veehouders...