Kennis & Innovatie

Welke ontwikkelingen helpen uw bedrijf een stap vooruit te zetten? Wat is al beschikbaar, voldoende getest en effectief gebleken? De technische innovaties gaan razendsnel. Maar ook het slimmer inregelen van je processen, of ander gebruik van bestaande techniek kan innovatie zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Kritisch en vanuit de praktijk van de melkveehouder; dus samen met u.

We houden onze eigen kennis op peil door intensieve samenwerking met kennisinstituten en onderzoeksinstellingen. We zijn actief betrokken bij tal van landelijke en regionale projecten. Vooral in projecten die gericht zijn op kringlopen sluiten, zelfvoorzienend ondernemen, marktgerichte ketensamenwerking en lokale afzet. We participeren niet alleen in innovatieve projecten voor duurzame landbouw, we initiëren die ook.

De kennis die wij opdoen met deze projecten delen wij weer met u; in de dagelijkse praktijk en via netwerkbijeenkomsten, studiegroepen, rapporten en onderzoeken.

PPP Agro Advies - Bodemadvies

Bekijk aan welke projecten PPP-Agro Advies deelneemt:

Weiland wordt bemest - Bemest op z'n Best

Bemest op z’n Best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van de ammoniakemissie. We zoeken hierbij vooral naar (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze...
Koeien in een weiland met op de achtergrond een windmolen met kleine gebouwen - Klimaatslim boeren op veen

Klimaatslim boeren op veen

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO₂) en lachgas (N₂O), maar ook voor een...
Koe en Eiwit

Koe en Eiwit

Met 153 melkveehouders naar 155 RE Wilt u de stikstofefficiëntie op uw bedrijf verbeteren? Dan is een van de knoppen waar u als melkveehouder aan kunt draaien minder eiwit in...
Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

GLB-pilot Krimpenerwaard

Met de GLB-pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard met projectpartners PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-TeGewoon praktijkonderzoek uit naar de...
Koeien in de wei met de zon op de achtergrond - Low Carbon Farming

Low Carbon Farming

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben met kennis en financiële middelen de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Zeventien...
Koe bij het voerhek - Netwerk praktijkbedrijven

Netwerk Praktijkbedrijven

Haalbaar en betaalbaar emissies reduceren In Netwerk Praktijkbedrijven werken we met ruim 100 melkveebedrijven aan het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en...
Hand vol met gras opgehouden om het te beoordelen - Home made eiwit

Home Made Eiwit

Het eiwitmanagement op melkveebedrijven naar een hoger plan brengen, dat is het doel van het nieuwe project 'Home Made Eiwit'. Daarin is ‘eigen eiwit’ de basis voor het ruwvoermanagement op...
Koeien grazen in de wei aan de slootkant - Koeien & Kansen

Koeien & Kansen

Toekomstperspectief Koeien & Kansen is een innovatief project waarin duurzaamheid en toekomstperspectief voor de melkveehouderij centraal staan. Er wordt door ons samengewerkt met een groot aantal onderzoeksinstellingen zoals ASG, PRI en LEI....

Blijf op de hoogte

Maak hier een keuze op basis van thema
 • Maak hier een keuze op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Twee mannen staan in een stal met koeien. Ze kijken naar een document - SABE-vouchers

Binnenkort kunt u weer SABE-vouchers aanvragen

PPPAgroAdvies_7986

Meldt u aan voor een bezoek van onze bodemcoach

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Het effect van een hoog slootwaterpeil