Is de beloning voor weidevogelbeheer hoog genoeg?

In opdracht van BoerenNatuur (de overkoepelende organisatie voor agrarische collectieven die agrarische natuurbeheercontracten regelen bij boeren) hebben we vorig jaar onderzoek gedaan naar de resultaten van meer weidevogelbeheer op melkveebedrijven. Dit onderzoek deden we in samenwerking met Collectief Eemland, Weidehof Krimpenerwaard en Collectief Súdwestkust. BoerenNatuur heeft het rapport ondertussen ook aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.    

Is de ANLb-beheervergoeding voldoende? 

De belangrijkste vraag van het onderzoek is of de ANLb-beheervergoeding hoog genoeg is voor melkveehouders die agrarisch natuurbeheer toepassen. De resultaten van bedrijven met een steeds groter areaal ANLb zijn vergeleken met een referentiebedrijf. In het referentiebedrijf wordt geen agrarisch natuurbeheer toegepast.  

Conclusie: de beloning is te laag 

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijfsresultaten van de bedrijven met natuurbeheer lager zijn dan die van het referentiebedrijf. De beloning die boeren krijgen voor het natuurbeheer is kleiner dan de misgelopen inkomsten of gestegen kosten. De biodiversiteit en het toekomstperspectief voor de weidevogels neemt door het natuurbeheer wel flink toe. Natuurbeheer werkt dus, maar is financieel onaantrekkelijk. Tot een oppervlakte van 20% agrarisch natuurbeheer valt het negatieve resultaat nog wel mee. Neemt het areaal agrarisch natuurbeheer toe dan ontstaan er grote verschillen in financieel resultaat. Het verschil in inkomsten kan worden opgevangen door extra toeslagen.  

Nieuwsgierig geworden? 

Wilt u weten hoe het onderzoek is gedaan en welke conclusies er nog meer zijn getrokken? Lees dan het hele onderzoek: Rapport Economische Analyse Weidevogelbedrijven


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas de Jong via k.de.jong@ppp-agro.nl of 06-17552127.

Twee grutto's landen in het gras

Meer weten?

Meer nieuws

Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Maak hier een keuze tussen alle nieuwsberichten op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
Bemest op z'n Best stikstof optimaal benutten

Stikstof optimaal benutten

Optimaal bemesten

Optimaal bemesten doe je zo

4 tips graslandbemesting 800x600

4 tips voor graslandbemesting