Kennis & Innovatie

Welke ontwikkelingen helpen uw bedrijf een stap vooruit te zetten? Wat is al beschikbaar, voldoende getest en effectief gebleken? De technische innovaties gaan razendsnel. Maar ook het slimmer inregelen van je processen, of ander gebruik van bestaande techniek kan innovatie zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Kritisch en vanuit de praktijk van de melkveehouder, dus samen met u.

We houden onze eigen kennis op peil door intensieve samenwerkingen met kennisinstituten en onderzoeksinstellingen. We zijn actief betrokken bij tal van landelijke en regionale projecten. Vooral in projecten die gericht zijn op kringlopen sluiten, zelfvoorzienend ondernemen, marktgerichte ketensamenwerking en lokale afzet. We participeren niet alleen in innovatieve projecten voor duurzame landbouw, we initiëren die ook.

De kennis die wij opdoen met deze projecten delen wij weer met u; in de dagelijkse praktijk en via netwerkbijeenkomsten, studiegroepen, rapporten en onderzoeken.

PPP Agro Advies - Bodemadvies

Bekijk aan welke projecten PPP-Agro Advies deelneemt:

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op te stellen. Met maatregelen om hun bedrijven nog meer te extensiveren in combinatie met weidevogelbeheer....
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige landbouw. Niet alleen in Zuid-Holland, maar ook voor andere gebieden. Boeren en overheden werken samen...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de CO2-uitstoot met meer dan een derde verlagen in 2030 (ten opzichte van 2015). Er wordt...
Weidevogel op een paal - Biodiversiteit - Natuur en landbouw

Waterinfiltratie voor biodiversiteit (LIFE)

Het natuurgebied De Donkse Laagten ligt in de Alblasserwaard, een groen en waterrijk gebied in Zuid-Holland. Dit oer-Hollandse polderlandschap is van grote natuurhistorische waarde. Natuur en landbouw liggen dicht bij...
Sloot met slootkant - veenweideaanpak

Veenweideaanpak Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard dankt zijn unieke landschap aan de zorg voor de bodem en het beheer van het water. Door de eeuwen heen hebben boeren het landschap vormgegeven. Daarbij hebben ze...
Weiland wordt bemest - Bemest op z'n Best

Bemest op z’n Best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van de ammoniakemissie. We zoeken hierbij vooral naar (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze...
Koeien in een weiland met op de achtergrond een windmolen met kleine gebouwen - Klimaatslim boeren op veen

Klimaatslim boeren op veen

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO₂) en lachgas (N₂O), maar ook voor een...
Koe en Eiwit

Koe en Eiwit

Met 153 melkveehouders naar 155 RE Wilt u de stikstofefficiëntie op uw bedrijf verbeteren? Dan is een van de knoppen waar u als melkveehouder aan kunt draaien minder eiwit in...
Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

GLB-pilot Krimpenerwaard

Met de GLB-pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard met projectpartners PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-TeGewoon praktijkonderzoek uit naar de...
Koeien in de wei met de zon op de achtergrond - Low Carbon Farming

Low Carbon Farming

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben met kennis en financiële middelen de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Zeventien...
Koe bij het voerhek - Netwerk praktijkbedrijven

Netwerk Praktijkbedrijven

Haalbaar en betaalbaar emissies reduceren In Netwerk Praktijkbedrijven werken we met ruim honderd melkveebedrijven aan het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en...
Hand vol met gras opgehouden om het te beoordelen - Home made eiwit

Home Made Eiwit

Het eiwitmanagement op melkveebedrijven naar een hoger plan brengen, dat is het doel van het nieuwe project 'Home Made Eiwit'. Daarin is ‘eigen eiwit’ de basis voor het ruwvoermanagement op...

Blijf op de hoogte

Maak hier een keuze op basis van thema
 • Maak hier een keuze op basis van thema
 • Advies
 • Bedrijfsadvies
 • Coaching
 • Financieel advies
 • Geen categorie
 • Innovatie
 • Kennis
 • Nieuws
 • Praktijkbegeleiding
 • Procesbegeleiding
2024-06 subsidie

Uitstel aanvraagperiode subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

2024-06 Eerste snede inkuilen

Inkuilen late eerste snede: maak er een plan voor

eco-activiteit weidegang

Startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld naar 15 juni